gedragsonderzoek pissebedden  (onderzoek - onderzoek opzetten)| bovenbouw h v |

gedragsexperimenten en het opzetten van een eigen onderzoek

hypothese onderbouwen:

Om een gedragsonderzoek op te zetten is vooraf research nodig. Door observaties kunnen onderzoeksvragen en probleemstellingen geformuleerd worden. Daarna kunnen hypothesen (veronderstellingen) opgesteld worden. Deze hypothesen dienen onderbouwd te zijn met bronnenmateriaal (naslagwerken).

Voordat een eigen onderzoek wordt opgezet, worden eerst de hypothesen van drie voorbeeldpractica nader onderzocht. Deze hypothesen dienen met behulp van `wetenschappelijk` bronnenmateriaal te worden onderbouwd. Vat elke tekst kort samen en geef een bronvermelding. Bij een bronvermelding moet de titel, de schrijver, hoofdstuk, pagina of titel van de website en de URL worden opgeschreven. De gegeven hypothesen zijn niet per definitie juist of de meest correcte hypothesen, maar slechts een uitgangspunt voor de experimenten. Na het uitvoeren van de experimenten en bestuderen van de hypothesen van de voorbeeldpractica, worden onderzoeken opgezet aan de hand van gegeven probleemstellingen. Deze 'eigen' onderzoeken staan op de volgende pagina beschreven.

link (engels): woodlice by: Google

link (nederlands): pissebedden by: Google

link (wetenschappelijk): wetenschappelijk by: Google

taakverdeling:

Om de drie inleidende gedragexperimenten en het bronnenonderzoek in de gestelde tijd af te ronden, wordt aangeraden om in groepsverband te werken. Maak aan de hand van de onderstaande practicumhandleidingen en het bronnenonderzoek een taakverdeling. Verdeel de taken zo dat de verschillende kwaliteiten van de verschillende groepsleden optimaal benut worden.
• lees de onderzoekjes door
• bij sommige gedragsonderzoekjes moet een opstelling worden gebouwd
• maak een taakverdeling
• geef aan welk groepslid verantwoordelijk is voor het maken van de opstellingen
• geef aan welk groepslid verantwoordelijk is voor het inrichten van het leefbakje
• geef aan welk groepslid verantwoordelijk is voor het verzamelen van pissebedden
• noteer de taakverdeling in het werkblad 'gedrag bij pissebedden'.

licht/donker experiment

Bij het onderstaande onderzoek worden pissebedden in een halfverduisterde petrischaal geplaatst.

halfverduisterde petrischaal

observatie:

Pissebedden zijn 's nachts actiever dan overdag.

onderzoeksvraag:

Zijn pissebedden nachtdieren?

hypothese:

Omdat pissebedden nachtdieren zijn zullen de meeste pissebedden zich in het verduisterde deel van een halfverduisterde petrischaal bevinden.
• onderbouw de hypothese aan de hand van wetenschappelijk bronnenmateriaal
• noteer de bronnen
• vat de bron kort samen

nodig:

10 à 15 pissebedden in een leefbakje, petrischaal, zwart karton, schaar, plakband of nietapparaat, stopwatch, kwastje en het werkblad 'gedrag bij pissebedden'

werkwijze:

Bij het onderstaande onderzoek worden ongeveer 10 pissebedden in een halfverduisterde petrischaal geplaatst. Gedurende 3 minuten worden om de 20 seconden de plekken waar de pissebedden zich bevinden met stippen aangegeven op het werkblad 'gedrag bij pissebedden'. Op het werkblad 'gedrag bij pissebedden' is voor elke 20 seconden een aparte verduisterde petrischaal getekend.
• vouw van zwart karton een rechthoekig doosje
• zorg ervoor dat het doosje de petrischaal half kan verduisteren
• plak of niet het doosje aan elkaar
• haal ongeveer 10 pissebedden uit het leefbakje
• gebruik hiervoor een kwastje, pissebedden zijn namelijk erg kwetsbaar
• plaats de pissebedden in de petrischaal en plaats de deksel erop
• geef met stippen aan waar de pissebedden zich elke 20 seconden bevinden
• vul de waarnemingen in op het werkblad 'gedrag bij pissebedden'
• maak vooraf een taakverdeling.

resultaten:

Verwerk de resultaten van het onderzoek in de tabellen en grafieken op het werkblad 'gedrag bij pissebedden'.

conclusie:

Door de resultaten uit het onderzoek te analyseren kan een conclusie getrokken worden. Noteer de conclusie in het werkblad 'gedrag bij pissebedden'. In de conclusie moet verwerkt worden of pissebedden zich vaker in het verduisterde of in het niet verduisterde gedeelte van de petrischaal bevinden.

aanname/verwerping van de hypothese:

Geef aan de hand van de conclusie aan of de hypothese ("Omdat pissebedden nachtdieren zijn zullen de meeste pissebedden zich in het verduisterde deel van een halfverduisterde petrischaal bevinden") wordt aangenomen (juist is) of wordt verworpen (onjuist is).

droog/vochtig experiment

Bij het onderstaande onderzoek worden pissebedden in een petrischaal geplaatst die voor één helft met vochtig filtreerpapier en voor de andere helft met droog filtreerpapier is bedekt.

halfvochtige petrischaal

observatie:

Pissebedden hebben, net als alle andere kreeftachtigen, kieuwen.

onderzoeksvraag:

Bevinden pissebedden zich het liefst in een vochtige omgeving?

hypothese:

Omdat pissebedden kieuwen hebben en vocht nodig hebben om te kunnen ademen, zullen de meeste pissebedden zich in het vochtige deel van een petrischaal bevinden. Deze is voor één helft bedekt met vochtig filtreerpapier en voor de andere helft met droog filtreerpapier.
• onderbouw de hypothese aan de hand van wetenschappelijk bronnenmateriaal
• noteer de bronnen
• vat de bron kort samen.

nodig:

10 à 15 pissebedden in een leefbakje, petrischaal, filtreerpapier, waterflesje, schaar, stopwatch, kwastje en het werkblad 'gedrag bij pissebedden'

werkwijze:

Bij het onderstaande onderzoek worden ongeveer 10 pissebedden in petrischaal geplaatst, die voor één helft is bedekt met vochtig filtreerpapier en voor de andere helft met droog filtreerpapier. Gedurende 3 minuten worden om de 20 seconden de plekken waar de pissebedden zich bevinden met stippen aangegeven op het werkblad 'gedrag bij pissebedden'. Op het werkblad 'gedrag bij pissebedden' is voor elke 20 seconden een aparte droog/vochtige petrischaal getekend.
• knip een cirkel ter grootte van de petrischaal uit het filtreerpapier
• knip de cirkel doormidden en maak één helft vochtig
• bedek de bodem van de petrischaal met het droge en vochtige filtreerpapier
• haal ongeveer 10 pissebedden uit het leefbakje
• gebruik hiervoor een kwastje, pissebedden zijn namelijk erg kwetsbaar
• plaats de pissebedden in de petrischaal en doe de deksel erop
• geef met stippen aan waar de pissebedden zich elke 20 seconden bevinden
• vul de waarnemingen in op het werkblad 'gedrag bij pissebedden'
• maak vooraf een taakverdeling.

resultaten:

Verwerk de resultaten van het onderzoek in de tabellen en grafieken op het werkblad 'gedrag bij pissebedden'.

conclusie:

Door de resultaten uit het onderzoek te analyseren, kan een conclusie getrokken worden. Noteer de conclusie op het werkblad 'gedrag bij pissebedden'. In de conclusie moet verwerkt worden of pissebedden zich vaker in het vochtige of in het droge gedeelte van de petrischaal bevinden.

aanname/verwerping van de hypothese:

Geef aan de hand van de conclusie aan of de hypothese ("Omdat pissebedden kieuwen hebben en vocht nodig hebben om te kunnen ademen, zullen de meeste pissebedden zich in het vochtige deel van een petrischaal bevinden, die voor één helft is bedekt met vochtig filtreerpapier en voor de andere helft met droog filtreerpapier") wordt aangenomen (juist is) of wordt verworpen (onjuist is).

warm/koud experiment

Bij het onderstaande onderzoek worden pissebedden in een petrischaal geplaatst die voor één helft rust op een koude ondergrond en voor de andere helft op een warme ondergrond.

warm/koude petrischaal

observatie:

Pissebedden zijn, net als alle andere geleedpotigen, koudbloedige dieren. Bij koudbloedige dieren is de lichaamstemperatuur gelijk aan de temperatuur van de omgeving.

onderzoeksvraag:

Bevinden pissebedden zich het liefst in een warme omgeving?

hypothese:

Omdat pissebedden koudbloedig zijn en dezelfde lichaamstemperatuur hebben als de omgeving, zullen pissebedden in een petrischaal die voor één helft verwarmd is en voor de andere helft koud, zich het meest in het warme deel van de petrischaal bevinden.
• onderbouw de hypothese aan de hand van wetenschappelijk bronnenmateriaal
• noteer de bronnen
• vat de tekst kort samen.

nodig:

10 à 15 pissebedden in een leefbakje, 3 petrischalen, 2 bekerglazen, ijsklontjes, waterkoker, water, thermometer, stopwatch, kwastje en het werkblad 'gedrag bij pissebedden'

werkwijze:

Bij het onderstaande onderzoek worden ongeveer 10 pissebedden in een petrischaal geplaatst, die voor één helft rust op een petrischaal die met ijswater gevuld is en voor de andere helft op een petrischaal met water van 80ºC. Gedurende 3 minuten worden om de 20 seconden de plekken waar zich de pissebedden bevinden met stippen aangegeven op het werkblad 'gedrag bij pissebedden'. Op het werkblad 'gedrag bij pissebedden' is voor elke 20 seconden een aparte warm/koude petrischaal getekend.
• vul van tevoren een bekerglas met ijsklontjes en water
• vul een petrischaal met ijswater
• breng water met een waterkoker aan de kook
• schenk het water over in een bekerglas
• plaats een thermometer in het bekerglas
• verdun het water met koud water, totdat de temperatuur 80ºC is
• schuif de twee petrischalen tegen elkaar aan
• plaats een derde petrischaal boven op de andere twee
• zorg ervoor dat één helft van de perischaal rust op de warme ondergrond
• zorg ervoor dat de andere helft van de petrischaal rust op de koude ondergrond
• haal ongeveer 10 pissebedden uit het leefbakje
• gebruik hiervoor een kwastje, pissebedden zijn namelijk erg kwetsbaar
• plaats de pissebedden in de petrischaal en doe de deksel erop
• geef met stippen aan waar de pissebedden zich elke 20 seconden bevinden
• vul de waarnemingen in op het werkblad 'gedrag bij pissebedden'
• maak vooraf een taakverdeling.

resultaten:

Verwerk de resultaten van het onderzoek in de tabellen en grafieken op het werkblad 'gedrag bij pissebedden'.

conclusie:

Door de resultaten uit het onderzoek te analyseren kan een conclusie getrokken worden. Noteer de conclusie in het werkblad 'gedrag bij pissebedden'. In de conclusie moet verwerkt worden of pissebedden zich vaker in het warme of in het koude gedeelte van de petrischaal bevinden.

aanname/verwerping van de hypothese:

Geef aan de hand van de conclusie aan of de hypothese ("Omdat pissebedden koudbloedig zijn en dezelfde lichaamstemperatuur hebben als de omgeving, zullen pissebedden in een petrischaal die voor de helft verwamd is en voor de andere helft koud is zich het meest in het warme deel van de petrischaal bevinden") wordt aangenomen (juist is) of wordt verworpen (onjuist is).

verslaglegging:

• noteer de geraadpleegde bronnen en vat deze kort samen
• analyseer de turflijst en trek conclusies
• beschrijf deze analyse kort
• geef aan welke hypothesen worden aangenomen
• geef aan welke hypothesen worden verworpen
• beargumenteer waarom een hypothese wordt aangenomen of verworpen
• verwijs hierbij naar de geraadpleegde bronnen
• verwerk dit geheel tot een natuurwetenschappelijk verslag.


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2023 Leon Dahmen biodoen Den Haag