monohybride en dihybride kruisingen  (theorie - theorie met verwerkingsopdrachten)| bovenbouw h v |

karyogrammen

In de animatie hieronder zijn de chromosomen van lichaamscellen en geslachtscellen gerangschikt in een chromosoomportret of karyogram. In een karyogram worden chromosomen per chromosoomnummer gerangschikt.

karyogram

In lichaamscellen van organismen komen chromosomen paarsgewijs voor. Elk chromosoom van een chromosoompaar bevat gelijkwaardige erfelijke informatie.

In geslachtscellen of gameten komen chromosomen enkelvoudig voor. Gameten bevatten de helft van het aantal chromosomen van lichaamscellen.

Verschillende soorten organismen hebben verschillende aantallen chromosomen.

1.1
1pntWelke bewering is juist?
  • in een geslachtscel van een willekeurig organisme komt nooit een even aantal chromosomen voor
  • in een lichaamscel van een willekeurig organisme komt nooit een even aantal chromosomen voor
  • in een lichaamscel van een willekeurig organisme komt altijd een even aantal chromosomen voor
  • in een geslachtscel van een willekeurig organisme komt altijd een even aantal chromosomen voor

haploïd en diploïd

Bij een bevruchting versmelten de kernen van een eicel en een zaadcel. In een zaadcel en eicel komen chromosomen enkelvoudig voor. In een bevruchte eicel komen chromosomen paarsgewijs voor.

Cellen waarin chromosomen paarsgewijs voorkomen worden diploïd genoemd en cellen waarin chromosomen enkelvoudig voorkomen noemen we haploïd. Diploïde cellen worden met (2n) aangegeven en haploïde cellen met (n).


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2024 Leon Dahmen biodoen Den Haag