natuur en milieu  (theorie - oriënterende verwerkingsopdrachten)| bovenbouw h v |

landschap

horizonvervuiling

In het landschap in Nederland zijn vaak minder fraaie elementen aan de horizon van een landschap te vinden. De bovenstaande foto`s zijn allebei op een weiland net buiten Den Haag gemaakt. De linker foto laat het zuidelijk deel van het weiland zien. De rechter foto laat het westelijk deel van het weiland zien.

Hoewel de rechter foto er veel natuurlijker uitziet dan de linker foto, is op deze foto sprake van een cultuurlandschap en geen natuurlandschap. Een cultuurlandschap is een landschap dat door de mens is gecreeërd en door de mens wordt onderhouden.

Het oorspronkelijke landschap op de plek van de bovenstaande foto`s moet een vochtig duinbos zijn geweest. Door het bos te kappen en het gebied te ontwateren is een cultuurlandschap ontstaan.

moerasbos

cultuurlandschap

In Nederland is vrijwel geen oorspronkelijk natuurlandschap te vinden. Als de natuur de vrije hand zou krijgen zou het grootste gedeelte van Nederland uit bos bestaan.

Hieronder staan drie natuurgebieden: Nationaal Park Dwingelderveld, De Wieden en Nationaal Park De Biesbosch. Deze natuurgebieden zijn door mensenhand ontstaan en zouden zonder beheer in enkele tientallen jaren veranderen in bos.

heidelandschap met Jeneverbessen

Dwingelderveld

Het Nationaal Park Dwingelderveld ligt in het Drentse esdorpenlandschap. Het park bestaat uit heidevelden, stuifduinen en essen. Essen zijn akkers waarop vroeger vooral graan werd verbouwd.

Het Nationaal Park Dwingelderveld wordt nu beheerd door de `Vereniging Natuurmonumenten`.

1.1
1pntHeidelandschap is cultuurlandschap. Op welke wijze zal dit cultuurlandschap beheerd worden?
 • leegbaggeren en maaien
 • snoeien en kappen
 • begrazen door schapen
 • zaaien en beplanten
trekgat met rietland

De Wieden

De Wieden is een moerasgebied in Overijssel dat in de zeventiende eeuw is ontstaan door vervening. De plassen en trekgaten zijn ontstaan door intensieve turfwinning. Het gebied De Wieden bestaat uit trekgaten en plassen, rietvelden, hooilanden en moerasbos.

De Wieden wordt nu beheerd door de `Vereniging Natuurmonumenten`.

1.2
1pntRietlanden en trekgaten zijn cultuurlandschap. Op welke wijze zal dit cultuurlandschap beheerd worden?
 • snoeien en kappen
 • zaaien en beplanten
 • leegbaggeren en maaien
 • begrazen door schapen
grienden met wilgen

Nationaal Park De Biesbosch

De Biesbosch is een zoetwatermoeras tussen de grote rivieren. In dit moerasbos komen aan bomen vooral wilgensoorten voor. Vroeger werden wilgen geknot door griendhakkers om van de twijgen manden e.d. te kunnen vlechten.

Het Nationaal Park De Biesbosch wordt nu beheerd door `Staatsbosbeheer`.

1.3
1pntEen griend (akker met alleen knotwilgen) is een voorbeeld van cultuurlandschap. Op welke wijze zal dit cultuurlandschap beheerd worden?
 • leegbaggeren en maaien
 • begrazen door schapen
 • zaaien en beplanten
 • snoeien en kappen

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2022 Leon Dahmen biodoen Den Haag