natuur en milieu  (theorie - oriënterende verwerkingsopdrachten)| bovenbouw h v |

landschapsverandering

De afgelopen 70 jaar zijn de boerenbedrijven in Nederland enorm veranderd. In 1930 waren boerenbedrijven meestal kleinschalig. Een boerenbedrijf bestond toen uit enkele kleine akkertjes en weilanden (percelen). Deze percelen lagen verspreid over het grondgebied van soms verschillende boerenbedrijven.

Gedurende de ruilverkaveling in de vorige eeuw zijn percelen van boerenbedrijven zodanig geruild dat er grote percelen zijn ontstaan. Op deze grote percelen konden boerenbedrijven intensievere landbouw en veeteelt toepassen en kon de opbrengst per m2 stijgen.

Boerenbedrijven zijn nu grootschalige bedrijven. Het landschap is door deze schaalvergroting enorm veranderd.

Hieronder zijn enkele plattegronden van een boerenbedrijf in verschillende tijden afgebeeld.

boerenbedrijf anno 1930
  
boerenbedrijf anno 2003
  
boerenbedrijf anno 2015
  
boerderij met houtwallen

houtwallen

In de afbeelding hierboven zijn een boerderij met het omringende landschap te zien. De percelen zijn bij dit boerenbedrijf niet gescheiden door middel van prikkeldraad maar door houtwallen. Houtwallen zijn natuurlijke en dichte omheiningen van planten, struiken en soms bomen.

Houtwallen bieden beschutting aan talrijke dieren en een geschikte broedplaats voor veel vogels. Veel dieren durven geen grote open gebieden over te steken uit angst voor roofdieren (predatoren). Houtwallen bieden beschutting aan dieren die naar een ander gebied willen verhuizen (migreren). Door het ontbreken van houtwallen kunnen soorten in een bepaald gebied geïsoleerd worden.

2.1
2pntMet de ruilverkaveling (zie plattegrond boerenbedrijf 1930 en 2003) zijn in Nederland veel houtwallen verdwenen. Op welke manier wordt het milieu beïnvloed door het weghalen van houtwallen?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


waterhuishouding

gekanaliseerde beek (links) en begroeide oevers (rechts)

In de afbeelding hierboven is een gekanaliseerde beek afgebeeld. Door het regelmatig uitbaggeren van beken en sloten verdwijnt veel oeverbegroeiing. Tussen de oeverplanten vinden veel kleine waterdieren beschutting en planten ze zich voort.

2.2
2pntGedurende de ruilverkaveling (zie plattegrond boerenbedrijf 1930 en 2003) zijn veel beken gekanaliseerd. Op welke manier wordt het milieu beïnvloed door het kanaliseren van beken?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


natuurbeheer

In 2003 is besloten om natuurgebieden aan te leggen op het terrein van de boerderij. Enkele percelen van het boerenbedrijf werden onteigend. Op deze percelen laat men de natuur haar gang gaan. Op de onderstaande plattegrond is aangegeven hoe het gebied er na 2015 uit zou moeten zien.

plattegrond toekomstplannen


Door de muis over de [i]-icoontjes op de plattegrond te bewegen, kunnen de verschillende vormen van natuurbeheer dit toekomstige gebied bekeken worden

2.3
3pntGebruik de plattegronden van de boerenbedrijven tussen 1930 en 2003 en de plattegrond met toekomstige plannen voor het beantwoorden van de volgende vragen (beweeg de muis over de [i]-icoontjes in de bovenstaande plattegrond voor informatie over natuurontwikkeling).
  • Ondanks de geplande nieuwbouw zal de natuur er in dit plan op vooruit gaan [ juist ] [ onjuist ]
  • Uiteindelijk zal de natuur in dit plan minder zwaar belast worden door mensen [ juist ] [ onjuist ]
  • Uiteindelijk komen er door dit plan meer verschillende soorten organismen voor [ juist ] [ onjuist ]

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2022 Leon Dahmen biodoen Den Haag