natuur en milieu  (theorie - oriënterende verwerkingsopdrachten)| bovenbouw h v |

vochtig bos

Schinveldse Bossen

Enkele jaren geleden kreeg de Ruscherbeek in het Limburgse Schinveld weer een brede bedding, waardoor deze beek vrij door het landschap kan stromen.

De Schinveldse Bossen worden beheerd door de `Vereniging Natuurmonumenten`.

4.1
1pntOp welke manier dragen de Schinveldse Bossen bij aan het waterbeheer in Nederland?
 • bodeminklinking tegengaan
 • erosie tegengaan
 • vasthouden van water
 • vermindering van zout kwelwater
laagveen

De Vlietlanden

De Vlietlanden is een van de weinige niet ingepolderde laagveengebieden van Nederland. De Vlietlanden liggen hoger dan de omringende polders van het Zuid-Hollandse landschap.

De Vlietlanden wordt beheerd door de `Vereniging Natuurmonumenten`.

4.2
1pntOp welke manier dragen de Vlietlanden bij aan het waterbeheer in Nederland?
 • erosie tegengaan
 • bodeminklinking tegengaan
 • vermindering van zout kwelwater
 • vasthouden van water
duindellen (vochtige duinvalleien)

Meyendel

De Meyendelse duinen worden gebruikt voor drinkwaterwinning. In dit duingebied wordt rivierwater geïnfiltreerd. Op deze manier wordt het vervuilde rivierwater op een natuurlijke manier gezuiverd. Het gefilterde rivierwater wordt weer uit de zoetwaterreservoirs onder de duinen weggepompt. Naast de sterk vervuilde infiltratiepoelen zijn er in Meyendel ook talrijke niet (sterk) vervuilde duindellen te vinden.

Meyendel wordt beheerd door `Duinwaterbedrijf Zuid-Holland`.

4.3
1pntOp welke manier draagt de rivierwaterinfiltratie bij aan het waterbeheer in Nederland?
 • vermindering van zout kwelwater
 • vasthouden van water
 • bodeminklinking tegengaan
 • erosie tegengaan

waterberging

Door waterberging kunnen zoetwateroverstromingen bij hoge waterstanden in de rivieren worden tegengegaan. Gebieden die dienen voor waterberging lopen tijdens hoogwaterstanden in rivieren onder water. Vooral natuurgebieden en landbouwgronden worden als geschikte waterbergingsgebieden aangewezen.

geschikte waterbergingsgebieden
4.4
1pntWaarom zijn de gebieden in de provincies Zeeland, Zuid- en Noord-Holland, Utrecht, Friesland en Groningen geschikter voor waterberging dan de provincies Gelderland, Overijssel, Drenthe, Noord-Brabant en Limburg?
 • Omdat de provincies Zeeland t/m Groningen lager liggen dan de provincies Gelderland t/m Limburg.
 • Omdat de provincies Zeeland t/m Groningen meer in de buurt van de grote rivieren liggen dan de provincies Gelderland t/m Limburg.
 • Omdat in de provincies Zeeland t/m Groningen meer natuurgebieden en boerenbedrijven zijn dan in de provincies Gelderland t/m Limburg.
4.5
4pntNaast waterberging kunnen bepaalde gebieden ook teruggegeven worden aan het water. De nieuwe `natte` natuurgebieden die zo ontstaan kunnen meer water herbergen dan andere gebieden, omdat in dergelijke gebieden veel water door het ecosysteem kan worden opgenomen. Bomen en planten in dergelijke gebieden bevatten bijvoorbeeld veel water.
 • Door rivieren en beken vrij te laten stromen (meanderen) ontstaan `natte` natuurgebieden die veel water kunnen herbergen [ juist ] [ onjuist ]
 • Door de grondwaterstand in veengebieden te verlagen ontstaan `natte` natuurgebieden die veel water kunnen herbergen [ juist ] [ onjuist ]
 • Door de rietlanden en moerasbossen terug te geven aan het water ontstaan `natte` natuurgebieden die veel water kunnen herbergen [ juist ] [ onjuist ]
 • Door de rivieren dieper uit te baggeren ontstaan `natte` natuurgebieden die veel water kunnen herbergen [ juist ] [ onjuist ]

IJssel

gekanaliseerd stuk van de IJssel

De rivier de IJssel is een aftakking van de Rijn ten oosten van Arnhem en stroomt in min of meer noordelijke richting naar het IJsselmeer. De IJssel is ongeveer 125 km lang.

stroomgebied van de IJssel

Een uiterwaarde is het gebied tussen een winterdijk en de zomerdijk. In seizoenen met een grote waterafvoer kunnen de uiterwaarden onder water lopen, waardoor de bedding van de rivier breder wordt en er minder gevaar is voor overstromingen.

uiterwaarde
4.6
1pntIn de kaart van het stroomgebied van de IJssel hierboven zijn zowel zomer- als winterdijken aangegeven. Geef na bestudering van het kaartje aan welke problemen zich vaak voordoen in uiterwaarden op het gebied van waterberging.

 • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2022 Leon Dahmen biodoen Den Haag