natuur en milieu  (theorie - oriënterende verwerkingsopdrachten)| bovenbouw h v |

bio-industrie

intensieve varkenshouderijen
7.1
5pnt In de jaren zestig van de vorige eeuw is uit de veehouderij door schaalvergroting en automatisering de bio-industrie of intensieve veehouderij ontstaan. De bio-industrie heeft grote gevolgen voor het milieu en het welzijn van de dieren.
 • Hoewel veel Nederlanders nog nooit een varken hebben gezien, leven in Nederland meer dan [ 10.000.000 ] [ 10.000 ] [ 100.000 ] [ 1.000.000 ] varkens.
 • In Nederland wonen gemiddeld meer dan [ 10 ] [ 250 ] [ 100 ] [ 5 ] varkens per km2.
 • Varkens kunnen ongeveer 15 tot 25 jaar oud worden. In de bio-industrie worden varkens in minder dan [ 2 ] [ 1 ] [ 4 ] [ 1/2 ] jaar vetgemest en geslacht.
 • In Nederland wordt jaarlijks meer dan [ 15.000.000.000 ] [ 150.000.000 ] [ 15.000.000 ] [ 1.500.000.000 ] kg varkensmest geproduceerd.
 • In Nederland worden jaarlijks [ meer ] [ minder ] varkens geslacht dan in het hele continent Afrika bij elkaar.

biologische omschrijving van een varken

De wetenschappelijke naam voor varken is `Sus Scrofa`. Varkens in de veehouderij worden echter vaak `Sus Scrofa Domesticus` genoemd. Het varken in de veehouderij is een ondersoort van het Wild Zwijn.Nederlandse naam: varken

wetenschappelijke naam: Sus Scrofa Domesticus

leefomgeving: Varkens leven van nature in voedselrijke loofbossen of gemengde bossen. Hun voorkeur gaat uit naar beuken- en/of eikenbossen met moerassige plekken. Deze moerassige plekken zijn nodig voor de modderbaden die varkens gebruiken om zich van hinderlijke insecten te ontdoen.

voedsel: Het voedsel van varkens bevindt zich met name onder de grond. Varkens wroeten met hun sterke snuit in de bodem op zoek naar wortels, knollen, truffels en insectenlarven. Daarnaast eten varkens ook beukennootjes, eikels, muizen en salamanders.

sociale dieren: Varkens leven in roedels, een `rotte`, bestaande uit enkele tientallen dieren. Varkens zijn erg sociale groepsdieren. Een `rotte` varkens heeft een groot territorium. Varkens kunnen met elkaar communiceren door tientallen verschillende knorgeluiden. Deze knorgeluiden hebben elk een eigen betekenis.

intensieve varkenshouderij

varkenshok in de intensieve varkenshouderij
7.2
10pntHoewel de situatie in de intensieve varkenshouderij de laatste jaren is verbeterd, zijn de leefomstandigheden in veel intensieve varkenshouderijen nog zéér bedenkelijk.
 • Varkens zijn in het donker rustiger dan in het licht. In de intensieve varkenshouderij worden varkens [ niet ] [ wel ] in het donker gehouden zodat de dieren makkelijker te houden en te verzorgen zijn.
 • Varkens staan op roosters zodat de mest in een ruimte onder hen valt. Varkens hebben [ wel ] [ geen ] pootklachten omdat ze op roosters staan.
 • Varkens gebruiken hun slachttanden om in in de aarde te wroeten en om zich te verdedigen. In de intensieve varkenshouderij worden de hoektanden van varkens [ wel ] [ niet ] getrokken.
 • Zeugen (vrouwtjesvarkens) worden als ze jongen ingeklemd tussen 2 stangen, zodat ze de jongen niet kunnen dooddrukken. De zeug kan zich vaak net [ nog ] [ niet ] draaien of verzorgen.
 • Biggen zogen normaal 14 weken bij hun moeder. In de intensieve varkenshouderij worden de varkentjes na [ 5 à 6 ] [ 3 à 4 ] [ 1 à 2 ] [ 7 à 8 ] weken bij hun moeder weggehaald.
 • Als de biggen bij de moeder worden weggehaald worden ze samen met andere biggen (meestal 14 stuks) in aparte hokken gezet en vetgemest. Deze hokken zijn ongeveer [ 1 m2 ] [ 6 m2 ] [ 3 m2 ] [ 12 m2 ] groot.
 • De beren (mannetjesvarkens) worden na 3 à 4 weken gecastreerd. Dit gebeurt nog steeds vaak [ zonder ] [ met ] verdoving.
 • Als de varkens groter zijn worden ze vaak in aparte hokken gezet. Deze hokken zijn [ niet veel ] [ veel ] groter dan het varken zelf.
 • Omdat levende varkens makkelijker te vervoeren zijn dan varkensvlees, worden varkens soms over [ tienduizenden ] [ enkele ] [ duizenden ] [ honderden ] kilometers vervoerd, voordat ze geslacht worden.
 • Varkens zijn in de intensieve varkenshouderijen [ veel ] [ weinig ] gewend en raken snel in paniek. De reis naar het slachthuis is een ware hel voor de dieren.

intensieve varkenshouderij

Hieronder is een schematische plattegrond van de leefsituatie van varkens in de intensieve varkenshouderij afgebeeld.

In deze varkenshouderij leven 56 zeugen met 280 zogende biggen, 288 jonge biggen en 192 oudere biggen. Dit zijn bij elkaar ruim 800 varkens.

De zeugen liggen met hun zogende biggen in aparte hokken. De zeug zit ingeklemd tussen ijzeren stangen. De jonge biggen leven met z`n zessen in een hok. De oudere biggen leven elk in een eigen hok. In de meeste varkenshouderijen leven in plaats van honderden, duizenden varkens.

Google Maps Ysselsteyn (Noord Limburg)

In De Peel onder Eindhoven bevinden zich veel intensieve veehouderijen. Met behulp van website maps.google.nl kan de omgeving van Ysselsteyn, een Limburgs dorpje, onderzocht worden op de hoeveelheid intensieve varkenshouderijen. Google Maps start na het invoeren van de zoekfunctie met alleen een kaart. Voor satellietbeelden moet de knop [satellite] worden aangklikt. Met behulp van de navigatie kan worden in- en uitgezoomd en naar andere dorpjes in de omgeving van Ysselstein gesurft worden. Om de plaatsnamen van de dorpjes in de buurt van Ysselstein te kunnen vinden kan het beste de knop [hybrid] worden aangeklikt.

link: google maps by: Google maps ⇐ voer de gegevens "Ysselsteyn Venray Nederland" in.

7.3
1pntKlik op de knop [hybrid] op de website van Google Maps en zoek de omgeving van Ysselsteyn af naar intensieve veehouderijen. Rond welke plaats komen de meeste intensieve veehouderijen voor?
 • Geldrop
 • Helmond
 • Deurne
 • Veulen

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2022 Leon Dahmen biodoen Den Haag