natuur en milieu  (theorie - oriënterende verwerkingsopdrachten)| bovenbouw h v |

milieubelasting

Ammoniak is een gasvormige stof die vrijkomt als urine. Slecht schoongemaakte urinoirs kunnen een sterke ammoniaklucht verspreiden. Dierlijke mest, vooral urine, veroorzaakt ammoniakemissie (emissie is uitstoot). Ammoniak is een schadelijke stof voor het milieu. Ammoniak vormt zich in de lucht om tot een andere stof. Deze stof komt samen met regenwater op en in de grond terecht. In de bodem zetten bacteriën deze stof om in andere schadelijke stoffen. De stoffen die door de bodembacteriën wordt omgezet zijn zure stoffen. Deze zure stoffen zijn schadelijk voor planten en dieren.

milieubeïvloeding varkensstal

9.1
2pntKlik op de woorden [bodembacteriën] t/m [zwavelzuur] onder in de bovenstaande afbeelding 'milieubeïnvloeding varkensstal' , houd de muisknop ingedrukt en sleep de woorden naar de juiste plek. Vergelijk het resultaat achteraf.reducenten

Bodembacteriën worden ook wel reducenten genoemd. Reducenten leven van resten van organismen en breken deze resten af. De afgebroken resten dienen als voedsel voor planten.

kringloop van stoffen

milieubeïnvloeding varkensstal

9.2
2pntKlik op de woorden [mest] t/m [voedingsstoffen] onder in de bovenstaande afbeelding 'milieubeïnvloeding varkensstal' , houd de muisknop ingedrukt en sleep de woorden naar de juiste plek. Vergelijk het resultaat achteraf.bodemverzuring

9.3
6pntbodemverzuring en woestijnvorming
 • De intensieve varkenshouderijen concentreren zich vooral in het oosten van Noord-Brabant en het noorden van Limburg. Door de zanderige, voedselarme bodem in deze streken is dit gebied minder geschikt voor landbouw. Vanaf de jaren 60 hebben steeds meer intensieve veehouderijen zich in dit gebied gevestigd. Sinds die tijd is de bodem en het grond- en oppervlaktewater in dit gebied [ wel ] [ niet ] verzuurd. Daarnaast is de bodem in deze gebieden door de intensieve varkenshouderij [ oververzadigd ] [ arm ] [ rijk ] aan voedingsstoffen. Op sommige plekken is de bodem zelfs `doorgeslagen`. Dit wil zeggen dat de meststoffen die aan deze gebieden worden toegevoegd [ niet meer ] [ alleen nog ] door reducenten in de bodem verwerkt kunnen worden. In sommige delen van deze gebieden leven [ vrijwel geen ] [ te veel ] [ nog enkele ] verschillende soorten planten. Als deze ontwikkeling zich doorzet in deze gebieden ontstaan binnen tientallen jaren de eerste [ `voedselrijke` ] [ `voedselarme` ] woestijnen in Nederland.
woestijnvorming in Nederland?

natuurlijke bodemverzuring

Bodemverzuring komt ook van nature voor. Veenmos, een mosje dat groeit in veengebieden, verzuurt de bodem op een natuurlijke manier. In Nederland komen enkele hoogveengebieden voor. Hoogveengebieden zijn beschermde natuurgebieden. De zure bodem zorgt in deze gebieden voor een bijzondere plantengroei.
 • veenmos en verzuring

  Veenmos veroorzaakt verzuring
  ven in heidegebied


natuurlijke bodemverzuring
vennetje in een hoogveen

Witte Veen

Het Witte Veen is een ven in een hoogveengebied. Hoogveengebieden zijn zeldzaam in Nederland. Het veen werd vroeger afgestoken en gebruikt als brandstof (turf). De bodem en het oppervlaktewater in hoogvenen is sterk verzuurd. De verzuring in dit gebied wordt veroorzaakt door veenmos (klik op de plantennamen).

 • Bruine snavelbies
 • Veenpluis
 • Kleine veenbes
 • Lavendelhei
 • Kleine zonnedauw

Het Witte Veen wordt beheerd door `Staatsbosbeheer`.


fotoherbarium

naam: Bruine snavelbies

naam: Bruine snavelbies familie: Cypergrasfamilie

wetenschappelijk: Rhynchospora Fusca

standplaats: op vochtige grond in heidevelden, langs oevers van heidevennen

hoogte: 30cm


Bruine snavelbiesVeenpluisKleine veenbes
LavendelheiKleine Zonnedauw


 • herbarium  Bruine snavelbies (Rhynchospora Fusca)


9.4
1pntHoewel het Witte Veen en de gebieden rondom intensieve varkenshouderijen beide sterk verzuurd zijn, komen er in het Witte Veen enkele beschermde of zeldzame planten voor. Klik op de plantennamen naast de afbeelding van het vennetje in een hoogveen en leid uit de standplaats van de planten af waarom in het Witte Veen wel veel beschermde of zeldzame planten voorkomen en rond de intensieve veehouderijen niet.
 • Het hoogveengebied is een natuurgebied en het gebied rondom de intensieve veehouderijen is geen natuurgebied.
 • Het hoogveengebied is voedselarm en het gebied rondom de intensieve veehouderijen is voedselrijk.
 • Het hoogveengebied is vochtig en het gebied rondom de intensieve veehouderijen is minder vochtig.

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2022 Leon Dahmen biodoen Den Haag