laagveenmoeras 'De wieden'  (theorie - authentieke toetsing)| bovenbouw h v |

laagveenmoerasgebied `De wieden`

moerasbos, rietland en water in `De wieden`


`De wieden` is een laagveenmoerasgebied in Overijssel. Deze drassige veengronden bestaan uit dikke lagen dood plantenmateriaal. Onder dit veen bevindt zich een dikke laag klei. Deze kleilaag laat geen water door. Mede hierdoor hoopt het dode plantenmateriaal zich op. In laagveenmoerassen worden plantenresten slecht afgebroken.

In de Middeleeuwen ontdekte men dat gedroogd veen (turf) een goede brandstof was. Op de plekken waar veen gewonnen werd ontstonden sleuven en trekgaten in het laagveenmoeras (zie kaartje `De wieden`). Het veen werd te drogen gelegd op legakkers.

Toen de vraag naar turf steeg, werden de uitgebaggerde trekgaten steeds breder en de legakkers steeds smaller - soms zelfs zo smal, dat bij storm het land door de golven werd weggeslagen. Zo ontstonden de plassen in De wieden. De resterende trekgaten groeiden geleidelijk dicht.

successie

  • successie    moerasbos

    vegetatie moerasbos
    vegetatie moerasbos
moerasbosrietlandVeenmosopen water


klik op icoontjes [i] en bekijk de bijbehorende afbeeldingen

1.1
2pntVerandering in de soortensamenstelling van een levensgemeenschap in de loop van de tijd, zodat deze geleidelijk overgaat in een andere, wordt 'successie' genoemd. Bij Rietlanden vindt successie plaats van van open water naar moerasbos. Dit proces wordt verlanding genoemd. Welke vegetatiegebieden (klik op de [i]-icoontjes in de bovenstaande afbeelding) volgen elkaar op bij deze verlanding?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


1.2
4pntsuccessie en climaxvegetatie
  • Verlanding kan uitmonden in een eindstadium. In dit eindstadium zijn [ alleen de abiotische ] [ zowel de abiotische als de biotische ] [ alleen de biotische ] factoren min of meer constant. Dit eindstadium wordt [ successie ] [ een climaxecosysteem ] genoemd. De productie van organische stoffen is dan [ ongeveer even groot als ] [ kleiner dan ] [ groter dan ] de afbraak van organische stoffen. Er vindt [ veel ] [ weinig ] uitwisseling plaats met andere ecosystemen.

`De wieden` wordt beheerd door de 'Vereniging Natuurmonumenten'.

Hieronder zijn enkele foto's uit het natuurgebied 'De wieden' in een slideshow geplaatst.persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2018 Leon Dahmen biodoen Den Haag