laagveenmoeras 'De wieden'  (theorie - authentieke toetsing)| bovenbouw h v |

tolerantiegebieden

Verschillende soorten planten hebben verschillende tolerantiegebieden voor beïnvloeding van milieufactoren. Hieronder is de optimumkromme weergegeven van plantensoorten die in het moerasbos groeien.

moerasbos


Er zijn nu nog maar weinig moerasbossen te vinden in Nederland. Enkele eeuwen geleden bestond Nederland echter voor een groot deel uit moerasbos.


Als planten losbreken van de oever ontstaan soms drijftillen. Drijftillen zijn kleine drijvende eilandjes. Uiteindelijk vormen drijftillen een steeds grotere en dikkere laag. Drijftillen spelen een rol bij de verlanding van open water.

drijftil
3.1
1pntWelke van de optimumkrommen past het best bij de verwachte tolerantie van soorten die op drijftillen groeien?
3.2
1pntBij welke van de onderstaande afbeeldingen zal een optimumkromme waarbij het soortenaantal is afgezet tegen milieuinvloeden (zoals bij de optimumkromme bij bovenstaande moerasbos) de meeste overeenkomsten vertonen met de optimumkromme van een drijftil?

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2018 Leon Dahmen biodoen Den Haag