laagveenmoeras 'De wieden'  (theorie - authentieke toetsing)| bovenbouw h v |

intensieve turfwinning

intensieve turfwinning in laagveengebied

Het laagveen in `De wieden` vindt zijn oorsprong in de voorlaatste IJstijd, ruim honderdduizend jaar geleden. Door het opkomende landijs zijn in de kop van Overijssel wallen opgeworpen. De laagte tussen deze wallen is later moerasgebied geworden. In deze moerasgebieden hebben zich dikke lagen veen opgehoopt. In `De wieden` ontstond door intensieve turfwinning vanaf de Middeleeuwen een patroon van met water gevulde trekgaten, afgewisseld met legakkers waarop turf te drogen werd gelegd (zie afbeelding).

Omdat de trekgaten steeds breder en de legakkers steeds smaller werden zijn in `De wieden` veel legakkers weggeslagen door golven. Hierdoor ontstonden grote plassen de `wijden`. Gedurende een hevige storm in 1776 spoelde zelfs het hele dorp Beulake weg.

planten in 'De Wieden'

Hieronder zijn enkele planten uit het fotoherbarium afgebeeld die voorkomen in `De Wieden`. Door op de afbeeldingen te klikken wordt aanvullende informatie uit het fotoherbarium getoond die nodig is voor het beantwoorden van de onderstaande opdrachten.

link: fotoherbarium by: biodoen

Witte waterlelie

Witte Waterlelie
De Witte waterlelie is een grotendeels ondergedoken plant met een in de modder wortelende wortelstok. De bladeren en bloemen van deze plant drijven op het wateroppervlak.

Krabbenscheer

Krabbenscheer
Krabbenscheer is een diep drijvende plant. De bladeren staan dicht opeen in rozetten. Door de vele uitlopers komt Krabbenscheer meestal voor in groepen. Krabbenscheer komt voor in voedselrijk open water.

Harig wilgenroosje

Harig Wilgenroosje
Harig wilgenroosje is een kleverig behaarde plant met een wortelstok. Harig wilgenroosje komt voor op natte tot vochtige plekken. De plant is slank en hoog en heeft veel bladeren.fotoherbarium

naam: Witte waterlelie

naam: Witte waterlelie familie: Waterleliefamilie

wetenschappelijk: Nymphaea Alba

standplaats: in vijvers, plassen en sloten

hoogte: grotendeels ondergedoken


Witte waterlelieKrabbenscheerHarig wilgenroosje


  • herbarium    Witte waterlelie (Nymphaea Alba)


populatiedichtheid

De populatiedichtheid is uit te drukken in het aantal individuen van een soort per oppervlakte-eenheid of volume-eenheid.

In de onderstaande grafiek zijn de populatiecurven van Witte Waterlelie, Krabbenscheer en Harig Wilgenroosje weergegeven voor en na de storm die in 1776 in 'De Wieden' woedde.

populatiecurven van soorten voor en na de storm van 1776
4.1
3pntDe hevige storm die in 1776 het hele dorp Beulake wegspoelde heeft invloed gehad op de populatiedichtheid van plantensoorten in het laagveen gebied

Klik op de afbeeldingen van Witte Waterlelie, Krabbenscheer en Harig Wilgenroosje die boven de grafiek van de populatiecurven zijn afgebeeld voor achtergondinformatie over deze planten.
  • Populatiecurve 1 geeft de populatiedichtheid weer van [ Harig Wilgenroosje ] [ Krabbenscheer ] [ Witte Waterlelie ] voor en na de storm van 1776.
  • Populatiecurve 2 geeft de populatiedichtheid weer van [ Krabbenscheer ] [ Harig Wilgenroosje ] [ Witte Waterlelie ] voor en na de storm van 1776.
  • Populatiecurve 3 geeft de populatiedichtheid weer van [ Harig Wilgenroosje ] [ Krabbenscheer ] [ Witte Waterlelie ] voor en na de storm van 1776.
4.2
4pntBoven de populatiecurven van plant 1, 2 en 3 zijn de trajecten a, b, c, d en e aangegeven.
  • De curven van plantensoorten [ 2 en 3 ] [ 1, 2 en 3 ] [ 1 en 2 ] geven in traject `a` de aanvankelijke draagkracht weer voor de storm van 1776.
  • De curve van plantensoort [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] geeft een exponentiële groei aan in traject `b` gedurende enkele jaren na de storm van 1776.
  • De curven van plantensoorten [ 1 en 2 ] [ 2 en 3 ] [ 1 en 3 ] keren in traject `e` terug naar hun aanvankelijke draagkracht, enkele tientallen jaren na de storm van 1776.
  • Curve 3 overschrijdt [ in traject b en c ] [ noch in traject b, noch in traject c ] [ alleen in traject b ] [ alleen in traject c ] de draagkracht. Met draagkracht wordt de maximale grootte van één bepaalde populatie bedoeld die het ecosysteem kan verdragen.

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag