laagveenmoeras 'De wieden'  (theorie - authentieke toetsing)| bovenbouw h v |

aanpassingen aan de omgeving

5.1
1pntWelke bewering over de huidmondjes van de Witte Waterlelie is juist?
  • Omdat zuurstof en koolstofdioxide in opgeloste vorm in water voorkomen, bevinden de huidmondjes van de Witte waterlelie zich in het deel van de plant dat zich onder water bevindt. De plant neemt opgeloste stoffen die nodig zijn voor assimilatie op uit het water en geeft oplosbare stoffen die vrijkomen bij dissimilatie af aan het water.
  • Omdat een groot deel van de Witte waterlelie zich diep onder water bevindt, vindt er weinig fotosynthese plaats in deze plant. Hierdoor heeft deze plant weinig huidmondjes nodig.
  • De huidmondjes van de Witte waterlelie bevinden zich, in tegenstelling tot de meeste andere planten, met name aan de bovenzijde van het blad. Met behulp van deze huidmondjes kan de Witte waterlelie water verdampen en neemt de plant stoffen op die nodig zijn voor assimilatie en geeft de plant stoffen af die vrijkomen bij dissimilatie.
5.2
1pntKrabbenscheer heeft dikke leerachtige bladeren die dicht op elkaar groeien in rozetten. Aan welke milieufactoren heeft Krabbenscheer zich op deze manier aangepast?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


5.3
1pntHarig Wilgenroosje is een behaarde plant. Aan welke milieufactoren heeft Harig Wilgenroosje zich op deze manier aangepast?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


Witte waterlelie

Witte Waterlelie
De Witte waterlelie is een grotendeels ondergedoken plant met een in de modder wortelende wortelstok. De bladeren en bloemen van deze plant drijven op het wateroppervlak.

Krabbenscheer

Krabbenscheer
Krabbenscheer is een diep drijvende plant. De bladeren staan dicht opeen in rozetten. Door de vele uitlopers komt Krabbenscheer meestal voor in groepen. Krabbenscheer komt voor in voedselrijk open water.

Harig wilgenroosje

Harig Wilgenroosje
Harig wilgenroosje is een kleverig behaarde plant met een wortelstok. Harig wilgenroosje komt voor op natte tot vochtige plekken. De plant is slank en hoog en heeft veel bladeren.fotoherbarium

naam: Witte waterlelie

naam: Witte waterlelie familie: Waterleliefamilie

wetenschappelijk: Nymphaea Alba

standplaats: in vijvers, plassen en sloten

hoogte: grotendeels ondergedoken


Witte waterlelieKrabbenscheerHarig wilgenroosje


  • herbarium    Witte waterlelie (Nymphaea Alba)


bepaling van de populatiedichtheid

Om de plantengroei (vegetatie) in dit gebied te bepalen wordt een inventarisatiemethode gebruikt. Met behulp van een inventarisatiemethode kan aan de hand van een berekening een schatting gemaakt worden van het aantal planten dat in het gebied voorkomt.

Een veel gebruikte methode om de vegetatie in een gebied te inventariseren maakt gebruik van inventarisatievierkanten of kwadranten. Bij deze kwadrantmethode wordt eerst de vegetatie in een aantal deelgebiedjes (vierkanten of kwadranten) bepaald, waarna, door een berekening, het totale aantal planten geschat kan worden.

De grootte van een kwadrant en het aantal kwadranten is afhankelijk van het inventarisatiegebied en het vegetatietype.

inventarisatievierkant

De planten die in een inventarisatievierkant voorkomen worden met symbooltjes op een plattegrondje in kaart gebracht. v, o, >, <, ?, v, ^.

kwadrantmethode in kaart gebracht
inventarisatielijn

In een gebied met wisselende vegetaties kan bij inventarisatie een inventarisatielijn uitgezet worden. Bij deze lijnmethode worden planten links en recht van een inventarisatielijn geïnventariseerd. De lengte van de inventarisatielijn en de breedte van het inventarisatiegebied links en recht van de inventarisatielijn zijn afhankelijk van het inventarisatiegebied en het vegetatietype.

lijnmethode in kaart gebracht

Witte waterlelie

Witte Waterlelie
De Witte waterlelie is een grotendeels ondergedoken plant met een in de modder wortelende wortelstok. De bladeren en bloemen van deze plant drijven op het wateroppervlak.

Krabbenscheer

Krabbenscheer
Krabbenscheer is een diep drijvende plant. De bladeren staan dicht opeen in rozetten. Door de vele uitlopers komt Krabbenscheer meestal voor in groepen. Krabbenscheer komt voor in voedselrijk open water.

Harig wilgenroosje

Harig Wilgenroosje
Harig wilgenroosje is een kleverig behaarde plant met een wortelstok. Harig wilgenroosje komt voor op natte tot vochtige plekken. De plant is slank en hoog en heeft veel bladeren.


5.4
2pntKlik voor achtergrondinformatie op de afbeeldingen van Krabbenscheer en Harig Wilgenroosje hierboven en vergelijk de afbeeldingen van de standplaatsen van beide planten met elkaar.
  • Het kwadrant voor het bepalen van de populatiedichtheid van Krabbenscheer zal [ groter zijn dan ] [ ongeveer even groot zijn als ] [ kleiner zijn dan ] de grootte van het kleinste kwadrant dat nodig is voor het bepalen van een evenwichtige populatiedichtheid van Harig Wilgenroosje.
  • [ alleen de lijnmethode ] [ alleen de kwadrantmethode ] [ Zowel de kwadrantmethode als de lijnmethode ] is geschikt voor de inventarisatie van een gebied met een verloop in vegetatie.

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag