emissie, ozon, woestijnvorming en ontbossing  (theorie - oefentoets)| bovenbouw h v |

gat in de ozonlaag

In de buitenste laag van de atmosfeer bevindt zich ozon. Dit ozon ontstaat doordat bepaald ultraviolet licht zuurstof (O2) omzet in ozon (O3). Chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK`s) breken ozon af.

gat in de ozonlaag
2.1
3pntOzon en CFK's
  • Door ozon wordt ultraviolet licht [ geabsorbeerd ] [ gereflecteerd ]
  • CFK`s komen van nature [ wel ] [ niet ]
  • Door het gat in de ozonlaag neemt het broeikaseffect [ niet ] [ wel ] extra toe.

CFK's

In 1985 werd het gat in de ozonlaag boven Antarctica ontdekt. Vanaf dat moment zijn er maatregelen getroffen om de CFK-uitstoot te beperken.

2.2
2pntNoem twee maatregelen om de CFK-uitstoot te verminderen.

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


2.3
2pntSinds 1985 is de productie van CFK`s drastisch verminderd. Geef twee redenen waarom de concentratie atmosferisch-CFK in deze jaren niet is afgenomen.

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2020 Leon Dahmen biodoen Den Haag