emissie, ozon, woestijnvorming en ontbossing  (theorie - oefentoets)| bovenbouw h v |

woestijnen

Woestijnen zijn ontstaan door erosie, overbegrazing en kaalkap.

aride gebieden en bedreigde gebieden
3.1
2pntNoem twee processen waardoor erosie kan ontstaan waarbij de mens is betrokken?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


3.2
1pntWat gebeurt er tijdens erosie met welke bodembestanddelen?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


3.3
1pntWelke bewering is juist?
  • Woestijnen zijn ontstaan door de ontginning van woeste gronden en overbegrazing.
  • Woestijnen zijn ontstaan toen de mens van jager landbouwer (zwerfbouw) werd.
  • Woestijnen zijn ontstaan door het versterkte broeikaseffect en bodemverzuring.

bossen

aantasting naaldbomen

De naaldbomen in Nederland zijn de afgelopen jaren licht hersteld van de milieuvervuiling van de laatste helft van de vorige eeuw. Hiervoor zijn verschillende maatregelen in het leven geroepen.

Om de situatie weer helemaal als vanouds te krijgen moet er erg veel gebeuren. De vraag is echter niet of men dit kan, maar of men dit wil. Om de bossen weer gezond te krijgen zullen namelijk ingrijpende maatregelen getroffen moeten worden.

bos anno 1920
  
bos anno 1930
  
bos anno 1980
  
3.4
1pntWelke bewering is juist?
  • De achteruitgang van het bos van 1920 tot 1980 is alleen veroorzaakt door zure regen.
  • De achteruitgang van het bos van 1920 tot 1980 is zowel veroorzaakt door zure regen als door verdroging.
  • De achteruitgang van het bos van 1920 tot 1980 is alleen veroorzaakt door ontbossing.
bos anno 2003
  
3.5
1pntIn 2003 is het bos er weer beter aan toe. Door welke maatregelen kan dit gekomen zijn?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


3.6
1pntWaarom zal de conditie van dit bos onder deze omstandigheden in de toekomst niet terugkeren naar de situatie van 1920?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag