intensieve melkveehouderijen  (theorie - authentieke toetsing)| bovenbouw h v |

Heckrund

grazende koeien
Al sinds enkele millennia voor Chr. worden runderen door mensen gedomesticeerd (landbouwhuisdieren). De Hollandse Melkkoe (Bos Domesticus) is een afstammeling van de in de Middeleeuwen uitgestorven Oeros (Bos Primigenius).

Tegenwoordig worden pogingen gedaan om de uitgestorven Oeros terug te fokken. Het Heckrund is de beste poging tot nu toe. Heckrunderen zijn uitgezet in de Oostvaardersplassen en leven daar inmiddels in kuddes.
Oeros (Bos Primigenius)

Runderen worden speciaal gefokt voor de vleesopbrengst of voor melkproductie. Het Friese stamboekvee (Een Nederlandse koe) is wereldberoemd om zijn onwaarschijnlijk hoge melkproductie.

Door het doorfokken op geschikte eigenschappen van runderen voor vlees- en melkproductie is de genetische variatie van deze runderen afgenomen

Naast gunstige eigenschappen voor vlees- en melkproductie zijn er ook minder gunstige erfelijke eigenschappen of afwijkingen in de veestapel gekomen.

De ontlasting (faeces) van Hollandse Melkkoeien is erg dun in vergelijking met de faeces van andere runderrassen. De Hollandse Melkkoe is eigenlijk chronisch aan de diarree.

faeces Heckrund (links) en faeces Melkkoe (rechts)
3.1
1pntDe faeces van het Heckrund veroorzaakt minder methaangas dan de faeces van Hollandse Melkkoeien. Geef hiervoor een verklaring.

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


3.2
1pntMethaangas ontwikkelt zich niet alleen in faeces maar ook in het spijsverteringskanaal van runderen. Dit methaangas ontsnapt door winden (scheten).
  • Dit methaangas is een restproduct van [ gisting ] [ vertering ] in het spijsverteringkanaal van runderen.

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag