intensieve melkveehouderijen  (theorie - authentieke toetsing)| bovenbouw h v |

ammoniak (NH3)

ammoniakuitstoot en watercyclus

ammoniak: NH3
zwaveldioxide: SO2
stikstofdioxide: NO2
ammoniumsulfaat: (NH4)2SO4
zwavelzuur: H2SO4
salpeterzuur: HNO3
zwavelwaterstof: H2S
nitraat: NO3-

4.1
2pntIn de afbeeldingen hierboven zijn de ammoniakuitstoot van een melkveehouderij en de watercyclus afgebeeld.
  • De ammoniakemissie van melkveehouderijen kan samen met het atmosferische [ SO2 ] [ NO2 ] [ NO3- ] [ HNO3 ] [ H2SO4 ]
  • De stoffen die deze bodemverzuring veroorzaken worden op plek [ 3 ] [ 7 ] [ 5 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 6 ] [ 4 ]
4.2
2pntDe uitstoot van ammoniak NH3 bij varkenshouderijen is groter dan bij melkveehouderijen.
  • De hogere ammoniakemissie wordt veroorzaakt door [ koolhydraten ] [ eiwitten ] [ vetten ] in varkensvoeding.
  • Deze hogere ammoniakemissie wordt veroorzaakt door het element [ C ] [ S ] [ N ] [ P ]

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag