inventarisatiemethoden  (onderzoek - practicum met verwerkingsvragen)| onderbouw v | bovenbouw m h v |

Kwadrantmethode

inventarisatievierkant (kwadrant)

Om de plantengroei (vegetatie) in dit gebied te bepalen wordt een inventarisatiemethode gebruikt. Met behulp van een inventarisatiemethode kan aan de hand van een berekening een schatting gemaakt worden van het aantal planten dat in het gebied voorkomt.

Een veel gebruikte methode om de vegetatie in een gebied in kaart te brengen maakt gebruik van inventarisatievierkanten (kwadranten). Bij deze methode wordt eerst de vegetatie in een aantal deelgebiedjes (kwadranten) verdeeld, waarna, door een berekening toe te passen, het totale aantal planten geschat kan worden.

De grootte van een kwadrant en het aantal kwadranten is afhankelijk van het inventarisatiegebied en het vegetatietype. In het ruderale gebied hierboven worden 4 kwadranten gebruikt met ieder een oppervlak van 1m2.

inventarisatievierkant (kwadrant) maken

Een inventarisatievierkant is eenvoudig te maken met behulp van vier meter touw en vier stokjes. Door om de meter knoopjes in het touw te maken, waar stokjes doorheen gestoken worden, kan vrij precies 1m2 afgezet worden. Als een inventarisatievierkant een groter oppervlak heeft dan 1m2 worden meestal alleen stokjes gebruikt.

kwadrant

De planten die in een inventarisatievierkant voorkomen worden met symbooltjes op een plattegrondje genoteerd. v, o, >, <, □, v, ^. De vier plattegrondjes en de plantensymbooltjes van het ruderale gebied hierboven zijn hieronder afgebeeld.

plattegrondje
 • Rood guichelheil ( v )
 • Klein hoefblad ( o )
 • Hondsdraf ( > )
 • Scherpe boterbloem ( > )
 • Witte dovenetel ( □ )
 • Paardenbloem ( v )


fotoherbarium

naam: Rood Guichelheil

naam: Rood Guichelheil familie: Sleutelbloemfamilie

wetenschappelijk: Anagallis Arvensis

standplaats: op akkers en in tuinen

hoogte: 30cm


Rood GuichelheilKlein HoefbladHondsdraf
Witte dovenetelScherpe boterbloemPaardenbloem
Krulzuring


 • herbarium  Rood Guichelheil (Anagallis Arvensis)


De plattegrondjes 1 t/m 4 corresponderen met de vier vlaggetjes in de afbeelding van het ruderale gebied hierboven.

berekening

Na het invullen van de kwadranten kan een schatting worden gemaakt van het aantal planten dat in dit gebiedje voorkomt.

Guichelheil ( v ) komt in het eerste kwadrant 2 keer voor, in het tweede en derde kwadrant 3 keer en is in het vierde kwadrant 2 keer gevonden. Guichelheil ( v ) komt dus in de vier kwadranten samen 10 keer voor.

Het oppervlak van één kwadrant is 1m2. Het totale oppervlak van de vier kwadranten is 4 m2. Op 4m2 geïnventariseerde grond komt Guichelheil ( v ) dus 10 keer voor.

Het totale inventarisatiegebied is 350m lang en 12m breed. Het oppervlak van het inventarisatiegebied is 350 x 12 = 4.200m2.

totaal: 350m x 12m = 4200m2

Met de onderstaande formule kan op een eenvoudige manier een schatting worden gemaakt van het aantal planten in het inventarisatiegebied.

berekening:

(totaal aantal getelde planten / aantal inventarisatievierkanten)
x
(totale oppervlak / oppervlak inventarisatievierkant)

Rood guichelheil ( v ) : ( 10 / 4 ) x ( 4.200 / 1 ) = 2.5 x 4.200 = 10.500

Volgens de gebruikte inventarisatiemethode zijn er in het inventarisatiegebied circa 10.500 planten Rood Guichelheil ( v ) aanwezig.

2.1
1pntMaak met behulp van de onderstaande berekening een schatting van het aantal planten Hondsdraf ( > ) in het inventarisatiegebied.

 • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


2.2
1pntIn werkelijkheid blijken er slechts 1.759 planten Guichelheil ( v ) in het gebied voor te komen in plaats van de geschatte 10.500 planten.
 • Door minder inventarisatievierkanten in het gebied te gebruiken.
 • Door meer inventarisatievierkanten in het gebied te gebruiken.
 • Door andere deelgebiedjes met behulp van het inventarisatievierkant te inventariseren.

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag