inventarisatiemethoden  (onderzoek - practicum met verwerkingsvragen)| onderbouw v | bovenbouw m h v |

vegetatietypen

In de afbeeldingen hieronder zijn Jeneverbes en Zachte Dravik afgebeeld. Jeneverbes is een langzaam groeiende naaldboom die in uitgestrekte heidegebieden voorkomt. Op 1km2 komen meestal slechts enkele jeneverbesplanten voor. Zachte Dravik is gras waarvan soms enkele duizenden planten in 1m2 voorkomen.

Jeneverbes (links) en Zachte Dravik (rechts)

Om Jeneverbes in een gebied te inventariseren zijn kwadranten van minstens 1km2 nodig, terwijl bij de inventarisatie van Zachte dravik kwadranten van 10cm2 voldoende zijn.

Paardenbloem

weiland met Paardenbloem
3.1
1pntWelke afmetingen van het inventarisatievierkant zijn het meest geschikt voor het bepalen van de hoeveelheid paardenbloemen in dit gebied?
 • 100m x 100m
 • 10cm x 10cm
 • 10m x 10m
 • 1m x 1m

Klokjesgentiaan

heidegebied met Klokjesgentiaan
3.2
1pntKlokjesgentiaan is in Nederland een beschermde plant. Beschermde planten zijn zeldzaam en mogen niet geplukt of uitgegraven worden.

Welke afmetingen van het inventarisatievierkant zijn het meest geschikt voor het bepalen van de hoeveelheid Klokjesgentiaan in dit gebied?
 • 10m x 10m
 • 10cm x 10cm
 • 1km x 1km
 • 100m x 100m
 • 1m x 1m

Bokkenorchis

duingebied met Bokkenorchis
3.3
1pntBokkenorchis is in Nederland een beschermde plant. Beschermde planten zijn zeldzaam en mogen niet geplukt of uitgegraven worden. Daarnaast komt de Bokkenorchis voor op de Rode lijst. Planten die op de Rode lijst voorkomen worden in Nederland met uitsterven bedreigd en zijn zeer zeldzaam.

Welke afmetingen van het inventarisatievierkant zijn het meest geschikt voor het bepalen van de hoeveelheid Bokkenorchis in dit gebied?
 • 1km x 1km
 • 10m x 10m
 • 10cm x 10cm
 • 1m x 1m
 • 100m x 100m

Zeekraal

estruarium met Zeekraal
3.4
1pntHierboven is een estruarium met Zeekraal te zien. Een estruarium is een gebied met sterke invloeden van de zee en zeewater. In estruaria groeien planten die aan deze omstandigheden aangepast zijn. In estruaria komen weinig verschillende soorten planten voor. De planten die er voorkomen zijn vaak zeer talrijk.

Zeekraal is een plant die in zoutwatergebieden voorkomt. In Zeeland en het Waddengebied komt deze plant plaatselijk talrijk voor.

Welke afmetingen van het inventarisatievierkant zijn het meest geschikt voor het bepalen van de hoeveelheid Zeekraal in dit gebied?
 • 1km x 1km
 • 10m x 10m
 • 10cm x 10cm
 • 1m x 1m
 • 100m x 100m

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag