inventarisatiemethoden  (onderzoek - practicum met verwerkingsvragen)| onderbouw v | bovenbouw m h v |

inventarisatiemethoden

Hieronder is een del in de duinen afgebeeld. Een duindel is een klein meertje in de duinen. Duindellen ontstaan als de wind het duinzand zo diep wegblaast dat het grondwater aan de oppervlakte komt. In en rond duindellen komen vaak zeldzame en beschermde planten voor.

duindel

In een duindel groeit vooral Lidsteng, in het grasland rondom het duindel Moeraswespenorchis en Vleeskleurige orchis. Aan de rand van het grasland zijn Duinviooltje en Kruisbladgentiaan te vinden.

Lidsteng

Lidsteng

Moeraswespenorchis

Moeraswespenorchis

Vleeskleurige Orchis

Vleeskleurige Orchis

Kruisbladgentiaan

Kruisbladgentiaan

Duinviooltje

Duinviooltjefotoherbarium

naam: Lidsteng

naam: Lidsteng familie: Lidstengfamilie

wetenschappelijk: Hippurus vulgaris

standplaats: in diep tot ondiep matig voedselrijk water op kleigrond en in duinmeertjes

hoogte: 90cm


LidstengMoeraswespenorchisVleeskleurige orchis
KruisbladgentiaanDuinviooltje


  • herbarium    Lidsteng (Hippurus vulgaris)


Door hierboven op de afbeeldingen van de planten die in vochtige duinvalleien voorkomen te klikken, kan meer informatie over de plant gevonden worden in het fotoherbarium.

link: fotoherbarium by: biodoen

vegetatietypen

vegetatietypen

In en om het duindel zijn grofweg vier verschillende vegetatietypen te onderscheiden: Zeer vochtig, vochtig, redelijk droog en droog. Dit heeft te maken met de hoeveelheid vocht in de bodem.

vochtige duinvallei

Vleeskleurige Orchis, Moeraswespenorchis en Kruisbladgentiaan zijn beschermde planten. Beschermde planten zijn zeldzaam en mogen niet geplukt of uitgegraven worden. Hoewel Vleeskleurige Orchis, Moeraswespenorchis en Kruisbladgentiaan in deze duinvallei talrijk voorkomen, staan deze planten op de Rode lijst. Planten die op de Rode lijst voorkomen worden in Nederland met uitsterven bedreigd.


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag