inventarisatiemethoden  (onderzoek - practicum met verwerkingsvragen)| onderbouw v | bovenbouw m h v |

inventarisatielijn

lijnmethode

De vegetatie in en rondom het duindel verschilt van de vegetatie in de drogere delen van de duinvallei. Om dit verschil te onderzoeken kan een inventarisatielijn uitgezet worden.

inventarisatielijn

Een inventarisatielijn kan eenvoudig gemaakt worden met behulp van een touw met om de meter een knoopje waardoor een stokje gestoken wordt.

inventarisatiegebied
 • Lidsteng ( | )
 • Moeraswespenorchis ( * )
 • Vleeskleurige Orchis ( 0 )
 • Kruisbladgentiaan ( x )
 • Duinviooltje ( - )


fotoherbarium

naam: Lidsteng

naam: Lidsteng familie: Lidstengfamilie

wetenschappelijk: Hippurus vulgaris

standplaats: in diep tot ondiep matig voedselrijk water op kleigrond en in duinmeertjes

hoogte: 90cm


LidstengMoeraswespenorchisVleeskleurige orchis
KruisbladgentiaanDuinviooltje


 • herbarium  Lidsteng (Hippurus vulgaris)


De planten die aan beide kanten van de inventarisatielijn groeien worden genoteerd op plattegrondjes. Voor het duinvallei hierboven wordt een inventarisatielijn van 32 meter gebruikt en worden de planten die tot 10cm aan beide zijden van de inventarisatielijn voorkomen genoteerd op plattegrondjes.

plattegrondje
ingevulde plattegrond

In de plattegrondjes hierboven zijn 32 hokjes afgebeeld. In elk hokje zijn de planten die tot 10cm aan beide zijden van één meter inventarisatielijn voorkomen aangegeven. Het eerste hokje is in het duindel en het laatste hokje is bij de duinhelling.


In het inventarisatiegebied worden vier verschillende zones aangegeven: zeer vochtig, vochtig, matig vochtig en droog.

Bestudeer het ingevulde plattegrondje hierboven en bepaal welke hokjes op het plattegrondje het zeer vochtige gebied aangeven.

 • Moeraswespenorchis ( * )
 • Vleeskleurige orchis ( 0 )
 • Kruisbladgentiaan ( x )
 • Duinviooltje ( - )

5.1
1pntKlik op de plantennamen   tool  -venster en gebruik de standplaats van de vijf planten voor het bepalen van de zeer vochtige zone.
 • alleen hokje 1
 • alleen hokje 1-12
 • alleen hokje 1-5

Bestudeer het ingevulde plattegrondje hierboven en bepaal welke hokjes op het plattegrondje het droge gebied aangeven.

 • Moeraswespenorchis ( * )
 • Vleeskleurige orchis ( 0 )
 • Kruisbladgentiaan ( x )
 • Duinviooltje ( - )

5.2
1pntKlik op de plantennamen in het   tool  -venster en gebruik de standplaats van de vijf planten voor het bepalen van de droge zone.
 • alleen hokje 15-32
 • alleen hokje32
 • alleen hokje 23-32

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag