zoetwateronderzoek  (onderzoek - opdrachtgestuurd practicum)| bovenbouw h v |

zoetwateronderzoek

Aan de hand van biotisch en abiotisch vooronderzoek van een zoetwaterecosysteem, kan een hypothese worden opgesteld over de kwaliteit van het water.

zoetwaterinvertebraat (bio-indicator)

Door invertebraten (ongewervelden) in het betreffende zoetwaterecosysteem te inventariseren kan, met behulp van een zoetwaterinvertebratenzoekkaart en tabellen voor bio-indicatoren, de gestelde hypothese bevestigd of verworpen worden.

trofiegraden

De mate van biologische verontreiniging wordt aangegeven in trofiegraden. Ecosystemen kunnen op grond van hoeveelheden voedingsstoffen in de bodem (of in het water) worden onderverdeeld in vier trofiegraden: oligotroof, mesotroof, eutroof en hypertroof. Een oligotroof systeem is voedselarm en een hypertroof systeem is oververzadigd met voedingsstoffen en daarmee biologisch verontreinigd.

sloot in een stadspark (links): eutroof tot hypertroof ecosysteem en duindel (rechts): oligotroof tot mesotroof ecosysteem

Een groot deel van het Nederlandse oppervlaktewater is eutroof tot hypertroof. De agrarische sectoren zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de biologische verontreiniging van het Nederlandse oppervlaktewater.

eutrofiëring

eutroof tot hypertroof

In een hypertroof of eutroof ecosysteem is de soortenvariatie in flora en fauna gering, terwijl het aantal individuen van een soort talrijk kan zijn.

bio-indicatoren (zoetwaterinvertebraten) voor een eutroof tot hypertroof zoetwaterecosysteem

planten in en nabij een eutroof tot hypertroof ecosysteem (sloot in een stadspark)

Waterpest

Waterpest

Watermunt

Watermunt

Witte waterkers

Witte Waterkers

Harig wilgenroosje

Harig Wilgenroosje

Grote brandnetel

Grote Brandnetelfotoherbarium

naam: Waterpest

naam: Waterpest familie: Waterkaardefamilie

wetenschappelijk: Elodea canadensis

standplaats: in sloten en plassen

hoogte: ondergedoken


WaterpestWatermuntWitte waterkers
Harig wilgenroosjeGrote brandnetel


  • herbarium    Waterpest (Elodea canadensis)


oligotroof tot mesotroof

In een oligotroof ecosysteem is de soortenvariatie in flora en fauna groot, terwijl het aantal individuen per soort gering is.

bio-indicatoren (zoetwaterinvertebraten) voor een mesotroof tot oligotroof zoetwaterecosysteem

planten in en nabij een oligotroof tot mesotroof ecosysteem (duindel)

Bokkenorchis

Bokkenorchis

Vleeskleurige orchis

Vleeskleurige Orchis

Moeraswespenorchis

Moeraswespenorchis

Lidsteng

Lidsteng

Kruisbladgentiaan

Kruisbladgentiaanfotoherbarium

naam: Bokkenorchis

naam: Bokkenorchis familie: Orchideeenfamilie

wetenschappelijk: Himantoglossum hircinum

standplaats: op kalkrijke tamelijk droge grond in grazige duinen

hoogte: 80cm


BokkenorchisVleeskleurige orchisMoeraswespenorchis
LidstengKruisbladgentiaan


  • herbarium    Bokkenorchis (Himantoglossum hircinum)persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag