werkblad 'natuur, landschap en water' (werkblad - printbaar werkblad) | onderbouw h v | bovenbouw m |

er is geen geschikte plug-in gevonden voor deze browser download      dit werkblad hoort bij de onderstaande pagina:
natuur, landschap en water (theorie - vakoverstijgende theorie met verwerking)


  • Nederland bestaat vrijwel geheel uit cultuurlandschap; aan de hand van een aantal natuurgebieden en landschappen wordt bekeken op welke manier de mens deze gebieden in stand houdt; natuurgebieden kunnen daarnaast ook een rol spelen bij de waterhuishouding...

© 2018 Leon Dahmen biodoen Den Haag