werkblad 'ecosystemen, mestoverschot en bio-industrie' (werkblad - printbaar werkblad) | onderbouw h v | bovenbouw m |

er is geen geschikte plug-in gevonden voor deze browser download      dit werkblad hoort bij de onderstaande pagina:
ecosystemen, mestoverschot en bio-industrie (theorie - vakoverstijgende theorie met verwerking)


  • mest kan gebruikt worden om de bodem te verrijken met voedingsstoffen; natuurgebieden kunnen echter heel gevoelig zijn voor de hoeveelheid voedingsstoffen in de grond; mest is voor het grootste deel afkomstig van de intensieve veehouderijen (bio-industrie); met het dierenwelzijn is het b...

© 2022 Leon Dahmen biodoen Den Haag