milieubelasting, bodemverzurig en bestrijdingsmiddelen  (theorie - vakoverstijgende theorie met verwerking)| onderbouw h v | bovenbouw m |

bio-indicatoren

Bio-indicatoren zijn organismen die alleen voorkomen in een bepaald type omgeving. In de afbeelding hieronder zijn twee sloten afgebeeld. In de eerste sloot komen veel verschillende soorten (water)planten voor. In de tweede sloot komen weinig verschillende soorten (water)planten voor. In de afbeeldingen hiernaast zijn vijf verschillende waterdieren afgebeeld. Een aantal van deze soorten kan dienen als bio-indicator voor de kwaliteit van het water.

Bootsmannetje: matig vervuild tot vervuild water
Muggenlarve: matig vervuild tot sterk vervuild water
Watervlo: schoon tot sterk vervuild water
Libellelarve: schoon tot matig vervuild water
Vlokreeft: schoon tot matig vervuild water.

Daarnaast is het voorkomen van veel verschillende soorten waterdieren een indicatie voor een goede waterkwaliteit.

2.1
1pntWelk organisme is niet geschikt als bio-indicator?
  • Watervlo
  • Muggenlarve
  • libellelarven
  • Bootsmannetje
  • Vlokreeft
2.2
2pntKlik op de (kleine) waterdieren onder de twee sloten in de afbeeldingen hierboven, houd de muisknop ingedrukt, en sleep de waterdiertjes naar een van beide sloten.


sloot met veel variatie in de vegetatie

sloot met weinig variatie in de vegetatie


voedselrelaties

De Libellenlarve, het Bootsmannetje en de Muggenlarve hebben een voedselrelatie met elkaar. De Muggenlarve wordt gegeten door zowel het Bootsmannetje als de Libellenlarve en het Bootsmannetje wordt alleen gegeten door de Libellenlarve.

2.3
2pntMet behulp van pijlen kunnen de voedselrelaties tussen de verschillende organismen worden aangegeven. Klik op de waterdieren naast de pijlen, houd de muisknop ingedrukt, en sleep de diertjes naar de juiste plek.


voedselrelatis
2.4
2pntHierboven is een voedselweb afgebeeld. Klik op de organismen onder het voedselweb, houd de muisknop ingedrukt, en sleep de organismen naar de juiste plek in het voedselweb.


voedselrelaties

        
        persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2020 Leon Dahmen biodoen Den Haag