milieubelasting, bodemverzurig en bestrijdingsmiddelen  (theorie - vakoverstijgende theorie met verwerking)| onderbouw h v | bovenbouw m |

landbouw

akkerbouw
3.1
2pntverschralen en verrijken
 • Als de gewassen die op een akker groeien geoogst worden, worden met het geoogste gewas de voedingsstoffen die in het gewas liggen opgeslagen afgevoerd. Door het oogsten wordt de bodem [ verschraald ] [ verrijkt ] Om uitputting van de bodem tegen te gaan wordt de bodem bemest. Bemesten gebeurt tegenwoordig vaak met kunstmest. Vroeger werd hoofdzakelijk stalmest gebruikt. Door bemesten wordt de bodem [ verrijkt ] [ verschraald ]

kringloop van stoffen

Onder invloed van fotosynthese maken planten stoffen die de plant gebruikt voor zijn eigen levensonderhoud. Fotosynthese is een proces waarbij onder invloed van zonlicht water en koolstofdioxide worden omgezet in glucose. Dit proces vindt plaats in de groene delen van planten.

Planten gebruiken glucose als brandstof en als bouwstof. Planten worden producenten genoemd omdat alleen planten (en enkele soorten bacteriën) fotosynthetiseren.

fotosynthese

Planten hebben naast fotosynthese ook voedingsstoffen uit de bodem nodig. Deze voedingsstoffen komen vrij door de afbraak van dode resten van organismen door bacteriën en schimmels. Bacteriën en schimmels worden reducenten genoemd (reductie = vermindering).

3.2
1pntHierboven is een kringloop van stoffen afgebeeld. Klik op de begrippen naast de kringloop, houd de muisknop ingedrukt en sleep deze woorden naar de juiste plek in de kringloop.


kringloop


3.3
3pntHet oogsten van gewassen.
 • Door het oogsten van gewassen op akkers wordt de kringloop van stoffen [ onderbroken ] [ hersteld ] . De stoffen die met het geoogste gewas zijn [ afgevoerd ] [ aangevoerd ] . worden met behulp van meststoffen [ teruggebracht ] [ aangevuld ]

bodemverarming en bodemverrijking

Essenlandschap

Dwingelderveld

Het Nationaal Park Dwingelderveld ligt in het Drentse esdorpenlandschap. Het park bestaat uit heidevelden, stuifduinen en zogenaamde 'essen'. Essen zijn akkers waarop vooral vroeger graan werd verbouwd.

Het Nationaal Park Dwingelderveld wordt nu beheerd door de `Vereniging Natuurmonumenten`.Om de akkers vruchtbaar te houden werden deze akkers verrijkt met heideplaggen.

Heideplaggen zijn afgestoken stukken heidegrond. De akkers waarop de heideplaggen werden uitgespreid zijn te herkennen aan lichte glooiingen in het landschap. Deze glooiingen worden 'essen' of 'esschen' genoemd.

geplagde heide
3.4
4pntPlaggen van heidegrond
 • Door het plaggen van heide werden heideplanten en heidegrond afgevoerd. Hierdoor werd de grond [ verschraald ] [ verrijkt ] . De heideplaggen werden op de akkers uitgespreid, waardoor de akkergrond werd [ verrijkt ] [ verschraald ]
 • Omdat men op de akkers gewassen teelde, die in het najaar werden geoogst, werd de akkergrond opnieuw [ verrijkt ] [ verschraald ] , waardoor opnieuw heideplaggen op de akkergrond werden uitgespreid.
 • `Vereniging Natuurmonumenten` plagt nu de heidegrond om het typische heidelandschap te behouden. Als heidegrond [ verrijkt ] [ verschraald ] wordt verdwijnen de planten die typisch zijn voor de heidegrond.

Hieronder zijn vier verschillende soorten Brem afgebeeld. Door op de namen van de verschillende soorten Brem te klikken wordt een pagina van het fotoherbarium met een beschrijving van de bremsoort in een nieuw venster geopend.

link: fotoherbarium by: biodoen

 • Brem
 • Duitse brem
 • Kruipbrem
 • Stekelbrem


fotoherbarium

naam: Brem

naam: Brem familie: Vlinderbloemenfamilie

wetenschappelijk: Cytisus Scoparius

standplaats: op droge, vaak omgewerkte grond. Veel langs spoorlijnen

hoogte: 2m


BremDuitse bremKruipbrem
Stekelbrem


 • herbarium  Brem (Cytisus Scoparius)


3.5
1pntProbeer uit de standplaats van de bremsoorten af te leiden welke bremsoort niet snel zal voorkomen op geplagde heidegrond.
3.6
1pntDoor het jarenlang plaggen van de heide is het Drentse heide- en essenlandschap ontstaan. Welke bewering is juist?
 • Door het plaggen van de heidegrond is zowel de heidegrond als de akkergrond verarmd.
 • Door het plaggen van de heidegrond is de heidegrond verarmd en het akkerlandschap verrijkt.

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag