milieubelasting, bodemverzurig en bestrijdingsmiddelen  (theorie - vakoverstijgende theorie met verwerking)| onderbouw h v | bovenbouw m |

schaapskudden

Vroeger werden in heidegebieden schapen gehouden voor vleesproductie. Tegenwoordig worden op heidevelden schaapskudden gehouden om het heidelandschap te behouden. Omdat schapen gras en jong loof (kiemplantjes) eten maar geen heideplanten, blijven de heidevelden in stand.

schaapskudde op een heideveld
4.1
1pntWelke bewering is juist?
 • Omdat het gras en jong loof dat door de schapen wordt gegeten ook weer op de heidevelden wordt uitgepoept, zal door de begrazing van heidevelden door schapen de heidegrond nauwelijks verarmen.
 • Omdat het gras en jong loof dat door de schapen wordt gegeten van het heideveld wordt afgevoerd, zal door de begrazing van heidevelden door schapen de heidegrond verarmen.

successie

akkerkruiden (links), graan (rechts) en ruigte (beneden)


Een pas geploegde akker zou zonder ingrijpen van de mens in korte tijd veranderen in een ruigte. Enkele planten die veelvuldig voorkomen in ruigten of ruderale plekken zijn:

 • Bijvoet
 • Grote weegbree
 • Krulzuring
 • Melganzevoet
 • Witte honingklaver


Deze ruigte zou zich in enkele tientallen jaren ontwikkelen tot een bos. Enkele planten die in het bos voorkomen zijn:


fotoherbarium

naam: Aalbes

naam: Aalbes familie: Ribesfamilie

wetenschappelijk: Ribes Rubrum

standplaats: op vochtige grond in loofbossen en duinen

hoogte: 1,50m


AalbesBosaardbeiBosrank
Donkersporig bosviooltjeZwarte Braam


 • herbarium  Aalbes (Ribes Rubrum)In een ingezaaide graanakker groeien zonder ingrijpen van de mens na een tijdje de volgende planten tussen de graanplanten:

 • Akkerdistel
 • Bijvoet
 • Grote klaproos
 • Korenbloem
 • Smalle wikke

fotoherbarium

naam: Akkerdistel

naam: Akkerdistel familie: Composietenfamilie

wetenschappelijk: Cirsium Arvense

standplaats: langs wegen en op akkers en stortplaatsen

hoogte: 1,20cm


AkkerdistelBijvoetGrote klaproos
KorenbloemSmalle wikke


 • herbarium  Akkerdistel (Cirsium Arvense)Binnen enkele jaren zouden deze planten zonder ingrijpen van de mens de graanplanten verdrongen hebben en zouden ook andere ruigtekruiden zich op deze plek gevestigd hebben. De graanakker zal op deze manier eveneens in enkele tientallen jaren in een bos veranderd zijn.

Omdat een bos in de loop van jaren nauwelijks verandert, wordt een bos een climaxvegetatie genoemd. De meeste cultuurlandschappen in Nederland zouden in enkele tientallen jaren veranderen in een bos. Dit proces wordt successie genoemd.

4.2
1pntDoor aardverschuivingen kunnen grote stukken bosgrond met begroeiing wegspoelen.

Welke plant zal zich bij voorkeur vestigen op de grond die bij een aardverschuiving vrijkomt (Klik op de plantennamen boven de afbeeldingen hierboven)?
4.3
1pntAan bosranden, bijvoorbeeld bij een beekje dat door het bos stroomt, groeien vaak grassen.

Welke plant zal zich bij voorkeur vestigen tussen de grassen aan de beekoever (Klik op de plantennamen boven de afbeeldingen hierboven)?

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag