milieubelasting, bodemverzurig en bestrijdingsmiddelen  (theorie - vakoverstijgende theorie met verwerking)| onderbouw h v | bovenbouw m |

herbiciden

Akkers waar één gewas op geteeld wordt worden monoculturen genoemd (mono = één). Om ervoor te zorgen dat akkers niet verwilderen door onkruiden gebruiken boeren vaak bestrijdingsmiddelen (herbiciden).

monocultuur

De volgende tekst is uit een brochure van de fabrikant 'syngenta`: "...De herbiciden zijn gewasbeschermingsmiddelen bestemd voor de bestrijding van onkruiden; dit wil zeggen: planten die groeien, daar waar zij niet gewenst zijn...".

link: syngenta by: Google.

5.1
2pntHerbiciden, monoculturen en gifstoffen
 • Door het gebruik van herbiciden kunnen monoculturen makkelijk in stand gehouden worden. Herbiciden kunnen echter giftige stoffen bevatten die zich in het milieu ophopen. Dit wil zeggen dat deze herbiciden gedurende een [ lange ] [ korte ] periode in [ de bodem en andere organismen ] [ de bodem ] [ andere organismen ] voorkomen

biologische landbouw

In de biologische landbouw worden geen herbiciden gebruikt. Een biologische teler probeert zich zoveel mogelijk aan de regels van de natuur te houden om zo zijn gewas te beschermen tegen ongewenste plantengroei.

wisselteelt
5.2
1pntWelke van de bovenstaande maatregelen zijn vooral bedoeld om ziektes bij gewassen te voorkomen?
 • onkruid tolereren en hygiëne
 • sterke gewassen kiezen en wisselteelt
 • onkruid tolereren en wisselteelt
 • hygiëne en zaaien

voedselpiramide

In de onderstaande afbeelding is een voedselpiramide weergegeven van enkele organismen die in de sloot leven.

voedselpiramide

producenten en consumenten

5.3
3pnt1ste 2de en 3de orde
 • In sloten leven miljarden wieren en algen. Deze wieren en algen kunnen als voedsel dienen voor kleine kreeftjes als Watervlooien. Watervlooien zijn ongeveer 1 mm groot. Watervlooien zijn consumenten van de [ 2de ] [ 1ste ] [ 3de ] orde. Het aantal watervlooien in de sloot is [ gelijk aan ] [ kleiner dan ] [ groter dan ] het aantal wieren en algen.
 • Bootsmannetjes zijn roofkevers en zijn 1 tot 1.5 cm lang. Libellenlarven kunnen enkele centimeters groot zijn. Aan het formaat van Bootsmannetjes en Libellenlarven is af te leiden dat er waarschijnlijk [ meer ] [ minder ] Bootsmannetjes in de sloot leven dan Libellenlarven.
voedselrelaties bij monoculturen
5.4
1pntWelke bewering over de bovenstaande voedselrelaties bij monoculturen is juist?
 • mensen zijn zowel consumenten van de 1ste orde als van de 2de orde
 • mensen zijn alleen consumenten van de 1ste orde
 • mensen zijn alleen consumenten van de 2de orde

pesticiden

In de land- en tuinbouw worden nog altijd veel pesticiden gebruikt. Pesticiden zijn chemische gifstoffen die ongedierte verdelgen.

gifophoping in een voedselpiramide

In de voedselpiramide hierboven zijn de opgehoopte gifstoffen met rood aangegeven. Via het Lieveheersbeestje en de Pimpelmees komen gifstoffen die zich in het lichaam van een Bladluis bevinden terecht bij de Buizerd. In het lichaam van roofvogels kunnen relatief hoge concentraties pesticiden voorkomen. Dit komt omdat pesticiden zich ophopen in het lichaam van organismen.

5.5
1pntIn het lichaam van welke consument kan zich de hoogste concentratie pesticiden ophopen?
 • consumenten 4de orde
 • consumenten 2de orde
 • consumenten 1ste orde
 • consumenten 3de orde
5.6
1pntOmdat pesticiden over de landbouwgewassen worden gesproeid, komen pesticiden uiteindelijk ook in het slootwater terecht. In het lichaam van welk organisme kan zich de hoogste concentratie pesticiden ophopen?

biologische gewasbescherming

Veel pesticiden werken niet soortspecifiek. Dit wil zeggen dat deze pesticiden naast de schadelijke organismen ook niet schadelijke organismen doden.

Sluipwesp

In de biologische gewasbescherming bestrijdt men schadelijke organismen met natuurlijke vijanden. Een voorbeeld hiervan is de Sluipwesp. Sluipwespen leggen eitjes in levende larven en insecten. Deze eitjes ontwikkelen zich in het levende lichaam van de larve of het insect. Uiteindelijk barst de larve of het insect open en komen er nieuwe Sluipwespen uit. Deze nieuwe Sluipwespen gaan op zoek naar een volgende prooi om hun eitjes in te leggen.

Zoek op Internet met voorgefilterd zoekresultaat van de zoekmachine Google naar biologische gewasbescheming met sluipwespen

link: sluipwespen by: Google.

5.7
1pntWelke van de onderstaande insecten worden in de biologische gewasbescherming niet bestreden met behulp van Sluipwespen?

Zoek op Internet met voorgefilterd zoekresultaat van de zoekmachine Google naar biologische bestrijdings methoden.

link: biologische bestrijding by: Google.

5.8
1pntWelke van de onderstaande insecten wordt in de biologische gewasbescherming niet gebruikt om schadelijke insecten te bestrijden?

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag