werkblad 'milieubelasting, bodemverzuring en bestrijdingsmiddelen' (werkblad - printbaar werkblad) | onderbouw h v | bovenbouw m |

er is geen geschikte plug-in gevonden voor deze browser download      dit werkblad hoort bij de onderstaande pagina:
milieubelasting, bodemverzurig en bestrijdingsmiddelen (theorie - vakoverstijgende theorie met verwerking)


  • mestoverschotten uit de bio-industrie hebben grote invloed op planten en dieren in natuurgebieden; te veel meststoffen in de bodem kunnen zelfs plantengroei verhinderen; herbiciden en pesticiden zijn bestrijdingsmiddelen; bestrijdingsmiddelen kunnen zich ophopen in voedselketens waardoor...

© 2018 Leon Dahmen biodoen Den Haag