vegetatieonderzoek  (theorie - verdieping)| onderbouw h v | bovenbouw m |

vegetatie-onderzoek

Bij een vegetatie-onderzoek wordt de plantengroei op een bepaalde plek onderzocht. Door te kijken naar het voorkomen van een specifieke plant op een specifieke plek, kunnen eigenschappen van de bodem worden achterhaald. Zo kan bijvoorbeeld van de vegetatie op een bepaalde plek worden afgeleid of de bodem waarop de planten groeien wel of niet vochtig is. Sommige soorten planten groeien namelijk graag op vochtige plekken, terwijl andere soorten planten juist op droge plekken groeien.

vegetatie bij tramrails

fotoherbarium

naam: Gele plomp

naam: Gele plomp familie: Waterleliefamilie

wetenschappelijk: Nuphar luteum

standplaats: in plassen en sloten

hoogte: ondergedoken


Gele plomp


 • herbarium  Gele plomp (Nuphar luteum)


1.1
1pntKlik op de afbeelding van de Gele Plomp hierboven voor meer informatie over Gele Plomp. Welke bewering over deze plant is juist?
 • Gele plomp groeit voor een groot deel onder water
 • Gele plomp groeit langs oevers en sloten
 • Gele plomp is een landplant

tramspoor

Langs het tramspoor van tram 11 in de gemeente Den Haag, wordt een vegetatie-onderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek worden vier verschillende vegetatiegebieden onderscheiden.

vegetatiegebieden

• De sloot [1] die langs het tramspoor loopt is een afwateringskanaal en voert water vanuit de stadsgrachten naar zee.
• Het talud [2], een schuine helling, loopt vrij schuin naar beneden en is van oudsher een schuin aflopende muur. De muur is oud en slecht onderhouden, waardoor er overal planten tussen de stenen omhoog groeien.
• Het tramspoor [3] is enkele maanden voor het vegetatieonderzoek vernieuwd. Vroeger lagen er tussen de rails grove kiezels en groeide er nauwelijks wilde planten tussen. De grove kiezels zijn in de huidige situatie vervangen door gewone grond waarop inmiddels talrijke wilde planten groeien.
• De stoep [4] is al wat ouder, waardoor de tegels scheef liggen. Tussen de tegels groeien hier en daar plantjes. Deze plantjes worden elk jaar met behulp van een soort machine verwijderd. Omdat geen gifstoffen gebruikt worden kunnen er langs de sloot en tussen de rails veel verschillende wilde planten groeien. Van de verschillende plantensoorten die op de verschillende vegetatiegebieden gevonden zijn er 56 in een vegetatielijst opgenomen.


fotoherbarium

naam: Krulzuring

naam: Krulzuring familie: Duizendknoopfamilie

wetenschappelijk: Rumex Crispus

standplaats: op vochtige, voedselrijke, open en vaak grazige grond

hoogte: 1,5m


Krulzuring


 • herbarium  Krulzuring (Rumex Crispus)


1.2
1pntKlik op de afbeelding van de Krulzuring hierboven voor meer informatie over Krulzuring.Op welke plek(ken) kan Krulzuring groeien (klik op de onderstaande afbeelding)?

fotoherbarium

naam: Hazenpootje

naam: Hazenpootje familie: Vlinderbloemenfamilie

wetenschappelijk: Trifolium arvense

standplaats: langs wegen, op ruigten en zanderige plaatsen

hoogte: 50cm


HazenpootjeMuurleeuwenbekWilgenroosje


 • herbarium  Hazenpootje (Trifolium arvense)


1.3
1pntKlik op de afbeeldingen van Hazenpootje, Muurleeuwenbek en Wilgenroosje voor achtergrondinformatie over deze planten. Welke van de onderstaande planten groeit waarschijnlijk bij het tramspoor (plek [3] van het vegetatieonderzoek)?
 • Wilgenroosje
 • Muurleeuwenbek
 • Hazenpootje

Klein kruiskruid

Klein Kruiskruid

Wilde bertram

Wilde Bertram

Pastinaak

Pastinaak


fotoherbarium

naam: Klein kruiskruid

naam: Klein kruiskruid familie: Composietenfamilie

wetenschappelijk: Senecio vulgaris

standplaats: op akkers, langs wegen, ook in de duinen

hoogte: 50cm


Klein kruiskruidWilde bertramPastinaak


 • herbarium  Klein kruiskruid (Senecio vulgaris)


1.4
1pntKlik op de afbeeldingen van Klein Kruiskruid, Wilde Bertram, Pastinaak voor achtergrondinformatie over deze planten. Welke van de onderstaande planten groeit waarschijnlijk op de talud bij het tramspoor (plek [2] van het vegetatieonderzoek)?
 • Wilde bertram
 • Klein kruiskruid
 • Pastinaak

fotoherbarium

naam: Varkensgras

naam: Varkensgras familie: Duizendknoopfamilie

wetenschappelijk: Polygonum aviculare

standplaats: langs wegen, op bouwland

hoogte: liggend


Varkensgras


 • herbarium  Varkensgras (Polygonum aviculare)


1.5
1pntKlik op de afbeelding van Varkensgras hierboven voor meer informatie over Varkensgras. Op welke plek(ken) kan Varkensgras groeien (klik op de onderstaande afbeelding)?

fotoherbarium

naam: Kattenstaart

naam: Kattenstaart familie: Kattenstaartfamilie

wetenschappelijk: Lythrum salicaria

standplaats: langs waterkanten

hoogte: 1,30m


Kattenstaart


 • herbarium  Kattenstaart (Lythrum salicaria)


1.6
1pntKlik op de afbeelding van Kattenstaart hierboven voor meer informatie over deze plant. Op welke plek(ken) kan Kattenstaart groeien (klik op de onderstaande afbeelding)?

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag