vegetatieonderzoek  (theorie - verdieping)| onderbouw h v | bovenbouw m |

vegetatieplattegrond

In de onderstaande afbeelding zijn de plekken waar een aantal verschillende plantensoorten voorkomen met behulp van kleuren op een plattegrond aangegeven. Een dergelijke plattegrond heet een vegetatieplattegrond. Het tramspoor is met de kleur mosgroen aangegeven en de sloot met blauw. De verschillende plantensoorten zijn aangegeven met de kleuren die in de legenda bij de vegetatieplattegrond zijn vermeld.

vegetatieplattegrond

link: fotoherbarium by: biodoen

2.1
1pntZoek informatie over Moerasrolklaver, Riet en Gele Plomp op in naslagwerken. Op welke plek in de bovenstaande vegetatieplattegrond zal de bodem het droogst zijn?
 • Op plek C bij Gele plomp (geel in de vegetatieplattegrond hierboven).
 • Op plek B bij Riet (grijs/groen in de vegetatieplattegrond hierboven).
 • Op plek A bij Moerasrolklaver (oranje in de vegetatieplattegrond hierboven).
2.2
1pntZoek Haagwinde, Springzaad en Vogelwikke op in naslagwerken. Op welke plek in de bovenstaande vegetatieplattegrond zullen deze planten naar alle waarschijnlijkheid voorkomen?
 • Op plek A bij Moerasrolklaver (oranje in de vegetatieplattegrond hierboven).
 • Op plek C bij Gele plomp (geel in de vegetatieplattegrond hierboven).
 • Op plek B bij Riet (grijs/groen in de vegetatieplattegrond hierboven).
2.3
1pntZoek Pijlkruid, Kikkerbeet, Grote Waterweegbree en Zwanenbloem op in naslagwerken. Op welke plek in de bovenstaande vegetatieplattegrond kunnen deze in Nederland min of meer zeldzame planten eventueel voorkomen?
 • Op plek B bij Riet (grijs/groen in de vegetatieplattegrond hierboven).
 • Op plek A bij Moerasrolklaver (oranje in de vegetatieplattegrond hierboven).
 • Op plek C bij Gele plomp (geel in de vegetatieplattegrond hierboven).
2.4
1pntPlanten als Pijlkruid, Kikkerbeet, Grote Waterweegbree en Zwanenbloem zullen waarschijnlijk niet voorkomen in het onderzochte vegetatiegebied langs het tramspoor.
 • Omdat Pijlkruid, Kikkerbeet, Grote waterweegbree en Zwanebloem zeldzame planten zijn die in natuurgebieden voorkomen en niet in de stad.
 • Omdat het water in de sloot langs het tramspoor uit de sterk vervuilde stadsgrachten van Den Haag komt.
 • Omdat de boten die soms in de sloot langs het tramspoor varen golfslag veroorzaken, die de wortels van deze planten losrukt.
 • Omdat de schuine taludmuur ook onder water doorloopt en te weinig houvast biedt voor de wortels van deze planten.

Het tramspoor in het vegetatiegebied was vroeger bedekt met grove kiezels. Deze kiezels zijn enkele maanden voor het vegetatie-onderzoek weggehaald en vervangen door aarde. Onder de laag aarde is eerst een dikke plasticachtige laag aangebracht, waarop naderhand de aarde is gestort.

dikke plasticachtige laag
2.5
1pntWaarom zal deze plasticachtige laag tussen de nieuw gestorte aarde en de oude aarde zijn aangebracht?
 • Omdat de aarde bij het tramspoor op deze manier niet met de regenwater mee het talud afstroomt en in de sloot naast het tramspoor terecht komt.
 • Omdat de aarde bij het tramspoor op deze manier veel water vasthoudt, zodat er wilde planten groeien die van een vochtig milieu (omgeving) houden.
 • Omdat de grond onder het tramspoor veel onkruidverdelger bevat. Vroeger werden planten bij de trambaan bestreden met behulp van gif.
 • Omdat zich op deze manier geen grote plantenwortels in de aarde bij het tramspoor kunnen ontwikkelen. Hierdoor blijven wilde planten die normaliter groot worden klein of verdwijnen van die plek.

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag