vegetatieplattegrond  (onderzoek - opdrachtgestuurd practicum)| onderbouw h v | bovenbouw m |

vooronderzoek

Zoek met behulp van de website maps.google.nl een geschikt gebied in de directe omgeving om een vegetatieplattegrond van te maken.

link: google maps by: Google maps

maps.google.nl

link: fotoherbarium by: biodoen

een geschikte plek zoeken

• Open de website maps.google.nl en type een adres in de directe omgeving in.
• Klik op de satellietknop op de website van maps.google.nl en schuif de navigatie-tool naar de grootste vergroting.
• Zoek de omgeving af naar een geschikt gebied voor het maken van een vegetatieplattegrond.
• Klik op [printscreen] op het toetsenbord (of [appl][shift][4] op mac-computer) en plak de afbeelding van maps.google.nl in een tekenprogramma (bijvoorbeeld paintbrush).
• Teken het gebied af waar een vegetatieplattegrond van gemaakt wordt (bijvoorbeeld een rood vierkant)
• Maak een print of een schets van het gebied waarvan een vegetatieplattegrond gemaakt gaat worden.

afgetekend gebied op de vegetatieplattegrond

vegetatieplattegrond maken

nodig:

• Flora met tekeningen of foto's van Nederlandse wilde planten.
• Print of sheets van het afgetekende gebied

taakverdeling

• Als een vegetatieplattegrond met meerdere personen gemaakt wordt (aangeraden), moet vooraf een taakverdeling worden gemaakt.
• Geef in deze taakverdeling aan wie welk stuk van het afgetekende gebied voor zijn rekening neemt.
• Lees de onderstaande opdracht door en maak een tijdsplanning zodat de opdracht binnen de gestelde tijd is afgerond.
• Als in groepsverband gewerkt wordt stel dan binnen de groep een coördinator aan die verantwoordelijk is voor het verloop van het maken van de vegetatieplattegrond.

werkwijze:

• Ga naar de gekozen plek en onderzoek de plantengroei in dit gebied.
• Zoek van minstens 6 planten die in het gekozen gebied veel voorkomen de Nederlandse en Wetenschappelijke naam op.
• Geef met behulp van een cirkel in een bepaalde kleur aan wanneer op een bepaalde plek in het gekozen gebied meer dan 10 exemplaren van één van de veel voorkomende plantensoorten gevonden worden.
• Maak een legenda waarin aangegeven wordt welke planten met gekleurde circeltjes worden aangegeven.

gekleurde cirkeltjes

resultaten:

• Verwerk de resultaten zoals in de afbeelding hierboven is voorgedaan.
• Open het tekenprogramma met de print van maps.google.nl en werk de vegetatieplattegrond netjes uit.

onderzoeksvraag

In flora's, boeken met beschrijvingen en determinatiesleutels van planten, staat onder andere de standplaats van een plant beschreven. Een standplaats is de plek waar een plant normaal gesproken (in de natuur) voorkomt.

onderzoeksvraag

• Komt de standplaats in de flora overeen met de vindplaats van de planten op de vegetatieplattegrond?

conclusie:

• Geef in de conclusie aan of de standplaats overeenkomt met de vindplaats van de planten op de vegetatieplattegrond.


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag