stofwisseling en kringlopen  (theorie - verwerkingsopdrachten)| bovenbouw h |

zwavelbronnen

Tussen Amerika enerzijds en Europa en Afrika anderzijds bevindt zich een gordel van vulkanische activiteit op de oceaanbodem doordat aardschollen tegen elkaar aan drukken. Op deze plekken bevinden zich hydrothermische bronnen. Bij deze warme bronnen komt onder andere waterstofsulfide (H2S) vrij.

breuklijn in de Atlantische oceaan

link: bestudeer het onderdeel stofwisseling op deze website

1.1
2pntH2S en zwavelbronnen
  • [ chemo-heterotrofe ] [ chemo-autotrofe ] bacteriën zetten waterstofsulfide (H2S) om in zwavel (S): CO2 + O2 + 4H2S → CH2O* + 4S + 3H2O. Tijdens dit [ anaërobe ] [ aërobe ] proces komt energie vrij die wordt vastgelegd in energiecarriers. * CH2O kan ook in andere verhoudingen (CxHyOz) voorkomen.
1.2
2pntenergiecarriers
  • Bij omzetting van [ CO2 in CH2O ] [ waterstofsulfide in zwavel ] komt energie vrij. Deze energie wordt vastgelegd in energiecarriers door een fosfaatgroep (inorganisch fosfaat Pi) [ los te koppelen van ] [ te koppelen aan ] de energiecarrier.
1.3
2pntfosfaatgroepen
  • Door fosfaatgroepen [ te koppelen aan ] [ los te koppelen van ] de energiecarriers komt energie vrij die gebruikt wordt voor de vorming van [ anorganische ] [ organische ] moleculen.
1.4
2pnthydrothermische bronnen
  • Door [ zwavelassimilatie ] [ koolstofassimilatie ] bij micro-organismen in hydrothermische bronnen ontstaan ecosystemen op oceaanbodems. Deze ecosystemen zijn voor de levering van [ organisch koolstof ] [ anorganisch koolstof ] [ zwavel ] afhankelijk van deze micro-organismen.

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2018 Leon Dahmen biodoen Den Haag