stofwisseling en kringlopen  (theorie - verwerkingsopdrachten)| bovenbouw h |

koolstofkringloop

koolstofkringloop

Hierboven is een deel van de koolstofkringloop afgebeeld dat betrekking heeft op ecosystemen in hydrothermische bronnen op de oceaanbodem.

link: bestudeer het onderdeel stofwisseling op deze website

2.1
5pntGeef aan op welke plek of plekken (A, B, C, D en/of E) in de koolstofkringloop hierboven koolstof is vastgelegd in organische verbindingen bij producenten, consumenten en reducenten. (* = een of meer antwoorden per onderdeel juist!)
  • producenten [ A ] [ B ] [ C ] [ D ] [ E ] *
  • consumenten [ A ] [ B ] [ C ] [ D ] [ E ] *
  • reducenten [ A ] [ B ] [ C ] [ D ] [ E ] *
2.2
2pntOrganisch afval kan via aërobe en anaërobe dissimilatie afgebroken worden. Geef aan waarom in ecosystemen in hydrothermische bronnen op oceaanbodems de dissimilatie van organisch afval waarschijnlijk via route [3] in de afbeelding van de koolstofkringloop (zie vraag 1.5) zal verlopen in plaats van via route [1] of [2].

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


2.3
2pntintensiteit
  • De intensiteit van chemosynthese is de snelheid waarmee [ anorganisch koolstof ] [ organisch koolstof ] wordt gevormd en [ zuurstof ] [ zwavel ] vrijkomt.
2.4
1pntWelke bewering is juist?
• De intensiteit van chemosynthese is afhankelijk van de hoeveelheid zuurstof. Zuurstof is een beperkende factor bij chemosynthese. (1)
• De intensiteit van chemosynthese is afhankelijk van de temperatuur. De temperatuur is een beperkende factor bij chemosynthese. (2)
  • alleen bewering 2 is juist
  • bewering 1 en 2 zijn beide juist
  • bewering 1 en 2 zijn beide onjuist
  • alleen bewering 1 is juist

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2020 Leon Dahmen biodoen Den Haag