stofwisseling en kringlopen  (theorie - verwerkingsopdrachten)| bovenbouw h |

slootwater

organismen in slootwater

In de bovenste laag van slootwater bevinden zich algen en wieren. Watervlooien en muggenlarven leven van deze wieren en algen. Bootsmannetjes zijn consumenten van de 1ste orde. Libellenlarven leven van consumenten van de 1ste orde. Libellenlarven zijn consumenten van de 2de orde. Consumenten van de 3de orde leven op hun beurt weer van consumenten van de 3de orde. Op de bodem van sloten komen Tubifex en reducenten voor. Tubifex leven van resten van organismen en uitwerpselen (detritus).

3.1
2pntAlgen en wieren zijn in staat om via voortgezette assimilatie proteïnen uit glucose te vormen. Welke grondstof(fen) hebben algen en wieren naast glucose nog meer nodig voor dit assimilatieproces?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


voedselweb

voedselweb

Hierboven is een deel van de organismen uit de vorige opdracht afgebeeld in een voedselweb. Uit het voedselweb is af te leiden dat Libellenlarven leven van Bootsmannetjes, Bootsmannetjes leven van Watervlooien en Watervlooien van algen.

3.2
1pntBij de pijlen 1 t/m 3 in de afbeelding hierboven worden organismen gegeten door andere organismen. Hierbij wordt organisch koolstof van het ene organisme omgezet in organisch koolstof in het andere organisme. Deze omzettingen vinden plaats bij pijl 1 t/ m 3 in de bovenstaande afbeelding. Welke van de onderstaande omzettingen kan in dit verband op de plekken 1 t/m 3 worden afgebeeld:
3.3
1pntBij de pijlen 5, 6, 7 en 9 komt detritus (uitwerpselen en ureum) vrij. In detritus bevindt zich gebonden stikstof. Welke organismen in het bovenstaande voedselweb zorgen ervoor dat deze stikstof weer kan worden opgenomen in het systeem?
  • Tubifex
  • algen
  • Watervlo, Bootsmannetje en libellenlarve
  • bacteriën
3.4
2pntBij omzettingen van organisch koolstof in ander organisch koolstof wordt energie verbruikt. Deze energie is afkomstig van de verbranding van organisch koolstof. Bij welke pijlen (1 t/m 11) in de afbeelding van het voedselweb komt CO2 vrij?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2020 Leon Dahmen biodoen Den Haag