stofwisseling en kringlopen  (theorie - verwerkingsopdrachten)| bovenbouw h |

groenbemesting

Klaver behoort tot de vlinderbloemenfamilie. Aan de wortels van deze planten bevinden zich stikstofknolletjes.

bodembacteriën in de stikstofkringloop (links) en vlinderbloemige (rechts)

Om stikstofarme akkers te bemesten wordt vaak kunstmest gebruikt. Akkers kunnen echter ook ingezaaid worden met klaver. Als de klaver weer wordt omgeploegd raken de akkers op natuurlijke wijze bemest.

5.1
1pntIn deze stikstofknolletjes bevinden zich bacteriën die stikstof kunnen binden. Bij welke omzetting (1 t.m 5) in het bovenstaande deel van stikstofkringloop zijn deze bacteriën betrokken?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


natuurgebieden

In stikstofarme natuurgebieden groeien andere planten dan in stikstofrijkere natuurgebieden. In stikstofrijkere natuurgebieden worden deze planten vaak verdrongen door andere planten.

stikstofarm natuurgebied (links) en stikstofrijk natuurgebied (rechts)
5.2
1pntOm natuurgebieden stikstofarm te houden worden deze gebieden in de nazomer vaak gehooid en gemaaid en wordt dit materiaal afgevoerd. In welke chemische vorm wordt de organisch gebonden stikstof op deze wijze afgevoerd?
  • aminozuur
  • glucose
  • eiwit
  • anorganische verbinding
5.3
2pntVaak worden runderen uitgezet in natuurgebieden. Geef aan waarom grazende runderen de bodem minder verarmen dan het hooien en maaien in de nazomer van natuurgebieden?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


kunstmest

DSM is een chemisch bedrijf dat onder andere kunstmest produceert. Kunstmest wordt verkregen door vrije stikstof (N2) uit de lucht te binden. Dit proces kost veel energie. De kunstmestproducerende industrie behoort tot de grootverbruikers van energie.

5.4
1pntIn welke chemische vorm zal stikstof in kunstmestkorrels voorkomen?
  • anorganische verbinding
  • aminozuur
  • glucose
  • eiwit

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2020 Leon Dahmen biodoen Den Haag