afval  (theorie - oriënterende verwerkingsopdrachten)| onderbouw h v |

afvalinzameling

bollen
2.1
2pntafvalinzameling
 • De bollen hierboven dienen voor gescheiden afvalinzameling. [ juist ] [ onjuist ]
 • KCA is het chemisch afval van huishoudens. [ juist ] [ onjuist ]
2.2
1pntWelk afval kun je inleveren bij de chemokar?
2.3
1pntWelk afval hoort in de GFT-container?

afvalverwerking

2.4
1pntBij welke methode van afvalverwerking spelen reducenten een belangrijke rol?
 • composteren
 • storten op een vuinisbelt
 • verbranden in verbrandingsovens
 • recycling
2.5
1pntWelke methode is het gemakkelijkst en goedkoopst?
 • recycling
 • storten op een vuinisbelt
 • composteren
 • verbranden in verbrandingsovens
2.6
1pntWelke methode heeft de meeste luchtvervuiling tot gevolg?
 • verbranden in verbrandingsovens
 • recycling
 • composteren
 • storten op een vuinisbelt
2.7
1pnt Bij welke methode worden afvalproducten gebruikt als grondstoffen voor nieuwe producten?
 • composteren
 • verbranden in verbrandingsovens
 • storten op een vuinisbelt
 • recycling
2.8
1pntBij welke methode kan het afval worden gebruikt om elektriciteit op te wekken?
 • composteren
 • storten op een vuinisbelt
 • recycling
 • verbranden in verbrandingsovens
2.9
1pntBij welke methode wordt de kringloop van stoffen het minst doorbroken?
 • composteren
 • verbranden in verbrandingsovens
 • recycling
 • storten op een vuinisbelt
2.10
1pntWelke methode heeft in het verleden vaak geleid tot bodemvervuiling?
 • storten op een vuinisbelt
 • composteren
 • verbranden in verbrandingsovens
 • recycling

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag