milieuvragen gemaakt door leerlingen  (theorie - oefenmateriaal gemaakt door leerlingen)| onderbouw h v |

zure regen

Donna Havo-2

1.1
1pntWat komt met name vrij bij de verbranding van benzine?
 • koolstofdioxide
 • stikstof
 • zuurstof

Daniëlle Havo-2

1.2
1pntDe grootste boosdoener van zure regen in Nederland is de bio-industrie. Welke andere oorzaken zijn er nog meer?
 • aardgaswinning en elektriciteitscentrales
 • aardgaswinning en industrie
 • elektriciteitscentrales en industrie
 • verkeer en industrie

Milou Havo-2

1.3
1pntWelke bewering is juist?
 • Vooral waterdieren hebben last van zure regen
 • Landdieren en waterdieren hebben beide evenveel last van zure regen
 • Vooral landdieren hebben last van zure regen

Paul Havo-2

1.4
1pntVan welk land krijgen we in Nederland de meeste zure regen binnen?
 • Duitsland
 • Frankrijk
 • Rusland
 • België

Patrick Havo-2

1.5
1pntWelke bewering is juist?
 • Vooral dieren hebben last van zure regen
 • Vooral planten hebben last van zure regen

Erik Havo-2

1.6
1pntWelke bomen zijn het meest gevoelig voor zure regen?
 • naaldbomen
 • loofbomen

Remco Havo-2

1.7
1pntOngeveer de helft van de zure regen op de wereld komt uit?
 • Oost-Europa
 • Azië
 • West-Europa
 • Antarctica

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag