composteren  (onderzoek - opdrachtgestuurd practicum)| onderbouw h v | bovenbouw m |

inleiding onderzoek compostering

In de natuur worden dode resten van organismen door bacteriën en schimmels omgezet in voedingsstoffen voor onder andere planten.

dood organisch materiaal (links), detail van een schimmel (rechts) en kringloop van stoffen (onder)

compost

Met name plantaardige resten kunnen uitstekend gecomposteerd worden. Compost kan worden gebruikt om landbouw (of tuinen) vruchtbaar te maken of te houden. Compost is in de vorm van potgrond te koop bij onder andere tuincentra.

potgrond

onderzoek opzetten

Bij dit onderzoek wordt de compostering van 6 verschillende materialen (afval) met elkaar vergeleken. Voordat het onderzoek van start gaat, wordt eerst een vooronderzoek gedaan. De compostering van de verschilllende materialen vindt plaats in een broedstoof. In de broedstoof worden de verschillende materialen samen met vochtige potgrond gedurende enkele weken bij een temperatuur van 40ºC gecomposteerd.

broedstoof

vooronderzoek

Voor dat het onderzoek start wordt een vooronderzoek gedaan. Voor dit vooronderzoek zijn naslagwerken nodig. Naslagwerken zijn boeken, cd-roms of webpaginaé─˘s met geschikte informatie. Zoek aan de hand van de onderstaande vragen informatie over compostering. Noteer de antwoorden op de onderstaande vragen op het werkblad é─˛composteringé─˘ en vermeld ook de bronnen. Bronnen zijn de titels van de boeken, cd-roms of web-paginaé─˘s die gebruikt zijn bij het vooronderzoek.
• Wat is composteren?
• Waar wordt compost voor gebruikt?
• Welk type materiaal (afval) composteert snel?
• Welk type materiaal (afval) composteert langzaam?
• Welk type materialen zijn geschikt voor compostering?

Met behulp van het vooronderzoek kunnen geschikte materialen voor compost-onderzoek gezocht gaan worden. Het ligt het meest voor de hand om naast materialen die goed composteren ook materialen te verzamelen die niet of minder goed composteren.
• Geef aan welke materialen gezocht gaan worden omdat ze waarschijnlijk snel composteren.
• Geef aan welke materialen gezocht gaan worden omdat ze waarschijnlijk slecht composteren.


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag