composteren  (onderzoek - opdrachtgestuurd practicum)| onderbouw h v | bovenbouw m |

natuurwetenschappelijk onderzoek

Het uitvoeren van een natuurwetenschappelijk onderzoek gebeurt in een aantal stappen:
• observatie (vooronderzoek)
• probleemstelling of onderzoeksvraag opstellen
• hypothese opstellen
• beschijving van het experiment of onderzoek (werkwijze)
• benodigdheden
• resultaten
• conclusie
• aanname of verwerping van de hypothese

natuurwetenschappelijk onderzoek

probleemstelling:

Bij de probleemstelling (of onderzoeksvraag) wordt beschreven wat nu eigenlijk precies onderzocht gaat worden.

hypothese:

Een hypothese wordt opgesteld voordat het onderzoek wordt uitgevoerd. In een hypothese wordt als het ware een voorspelling gedaan over de uitkomst van het onderzoek. Een hypothese moet echter ook worden onderbouwd. Een hypothese wordt doorgaans in de volgende vorm opgesteld: "omdat ... een feit is, wordt verondersteld dat ... zal gebeuren".

werkwijze:

Bij de werkwijze wordt een beknopte beschijving van het experiment opgesteld.

nodig:

De materialen die nodig zijn voor het onderzoek.

resultaten:

De resultaten zijn de waarnemingen tijdens het onderzoek. Resultaten worden meestal weergegeven in tabellen en/of grafieken.

conclusie:

In de conclusie worden de resultaten van het onderzoek in verband gebracht met de probleemstelling en hypothese. Door analyse van de resultaten kan de hypothese die aan het begin van het onderzoek is gesteld worden aangenomen of worden verworpen. Als de hypothese wordt verworpen moet een nieuwe hypothese worden opgesteld.

compostonderzoek opzetten

vuilnis

In het vooronderzoek zijn 6 verschillende materialen (afval) gekozen die voor compostering in aanmerking komen. Deze materialen moeten verzameld gaan worden en er moeten bakjes met 6 compartimenten gemaakt worden waarin de gekozen materialen samen met vochtige potgrond in de broedstoof kunnen composteren.

Als in groepsverband gewerkt wordt (aangeraden) moet een taakverdeling gemaakt worden. Wijs binnen de groep een coördinator aan die er op toeziet dat het hele onderzoek in de gestelde tijd (50 min.) afgerond wordt.

De taken die verricht moeten worden zijn:
• maken van een bakje met 6 compartimenten
• verzamelen van 6 verschillende materialen
• opstellen van de probleemstelling en de hypothese(n)
• opstellen van een lijst met controlemomenten
• het plaatsen van het bakje in de broedstoof van 40?C.
• opruimen van de gebruikte materialen
Noteer de taakverdeling op het werkblad 'composteren'.

bakje met 6 compartimenten

Voor het onderzoek 'composteren' zijn de volgende materialen nodig:
• 6 verschillende soorten afval
• mesje om het afval in kleine stukjes te snijden
• plastic bakje
• stukken plastic om het bakje in 6 compartimenten te verdelen
• watervaste stift (nummering compartimenten)
• potgrond met schepje of lepel
• broedstoof
• plantenspuit om de bakjes met afval vochtig te houden
Noteer de benodigheden in het werkblad 'composteren`.

potgrond (links) en het instellen van de temperatuur van de broedstoof (rechts)


Het composteren van afval in een broedstoof van 40ºC kan enkele weken duren. Stel een rooster op waarin wordt aangegeven hoeveel controlemomenten nodig zijn voor het volgen van het composteringsproces en, als er in groepsverband gewerkt wordt, wie deze controle uitvoert. Noteer het controlerooster in het werkblad 'compostering'.

Door verder de aanwijzingen op het werkblad 'compostering' te volgen kan dit natuurwetenschappelijk onderzoek worden verwerkt.


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag