zoetwateronderzoek  (onderzoek - projectmatig practicum)| onderbouw h v | bovenbouw m |

vooronderzoekjes

De onderstaande vooronderzoekjes zijn nodig om te bepalen wat in de onderstaande hypothese moet worden ingevuld (| schoon || matig verontreinigd | of | verontreinigd |).

hypothese:

Aan de hand van de aan- of afwezigheid van bepaalde ongewervelde diertjes in een sloot of vijver kan aangetoond worden dat het water | schoon || matig verontreinigd || verontreinigd | is.

1stevooronderzoekje

In een gebied dat nauwelijks biologisch verontreinigd is komen veel verschillende plantensoorten voor. Deze planten komen daar in kleine aantallen voor.

biologisch verontreinigd (rechts) en nauwelijks biologisch verontreinigd (links)

In biologisch verontreinigde milieus komen weinig verschillende soorten planten voor, maar deze soorten kunnen wel talrijk in aantal zijn. In biologisch nauwelijks verontreinigde milieus komen veel verschillende plantensoorten voor en komen van één soort weinig exemplaren voor.

nodig:

werkblad 'zoetwateronderzoek', tekenplank, potlood, inventarisatielijn en inventarisatievierkant

werkwijze:

• Maak op het werkblad een schematische tekening van de sloot of vijver.
• Bestudeer de oever langs de sloot of vijver.
• Kies een geschikte lengte voor de inventarisatielijn (bijvoorbeeld 4 meter)
• Kies een geschikt oppervlak voor het inventarisatievierkant (bijvoorbeeld 1m2)

lijnmethode en kwadrantmethode

lijnmethode (links) en kwadrantmethode (rechts)

Bij de lijnmethode worden de verschillende soorten planten langs een lijn geteld. Meestal wordt 10cm aan beide zijden van de lijn ge?Ønventariseerd.
Bij de vierkantmethode (of kwadrantmethode) worden de verschillende soorten planten binnen een vierkant geteld.

waarnemingen en resultaten:

Inventarisatielijn
Geef in de schematische tekening op het werkblad 'zoetwateronderzoek' aan waar de inventarisatielijn en het inventarisatievierkant zijn uitgezet.
Inventarisatievierkant
Geef op het werkblad 'zoetwateronderzoek' aan hoeveel verschillende soorten planten langs de inventarisatielijn en in het inventarisatievierkant zijn gevonden.

conclusie 1ste vooronderzoekje:

Als er veel verschillende soorten planten zijn gevonden en deze planten niet talrijk voorkomen, is het gebied waarschijnlijk niet biologisch verontreinigd. Als er weinig verschillende soorten planten zijn gevonden en deze planten talrijk voorkomen, is het gebied waarschijnlijk biologisch verontreinigd.
Omcirkel | schoon || matig verontreinigd | of | verontreinigd | in de hypothese op het werkblad 'zoetwateronderzoek'.

2de vooronderzoekje

In een heldere sloot bevinden zich minder algen en meer andere (onder)waterplanten. In een nauwelijks biologisch verontreinigde sloot bevinden zich meestal weinig algen, waardoor het water helder is.

helderheid en diepte

nodig:

werkblad 'zoetwateronderzoek', tekenplank, potlood, helderheidsmeter en dieptemeter

werkwijze, waarnemingen en resultaten:

Laat de helderheidsmeter langzaam in de sloot of vijver zakken. Geef op het werkblad 'zoetwateronderzoek' aan bij welke diepte de zwart/witvlakken van de helderheidsmeter niet meer van elkaar te onderscheiden zijn. Dit kan gedaan worden door het aantal knoopjes van het koord van de helderheidsmeter dat onder water verdwijnt te tellen. De knoopjes bevinden zich op een afstand van 10cm van elkaar.
Laat de dieptemeter in het water zakken en geef op het werkblad 'zoetwateronderzoek' aan hoe diep de sloot is.

conclusie 2de vooronderzoekje:

Een sloot of vijver is echt helder als pas op enkele meters diepte de zwart/witvakken moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. De meeste sloten en vijvers zijn echter niet zo diep, waardoor de bodem in een heldere sloot duidelijk zichtbaar is.
Omcirkel | schoon || matig verontreinigd | of | verontreinigd | in de hypothese op het werkblad 'zoetwateronderzoek'.

eindconclusie vooronderzoekjes

Geef op het werkblad ' zoetwateronderzoek' aan of de conclusie van het 1ste en het 2de vooronderzoekje met elkaar in overeenstemming zijn. Als de conclusies van elkaar verschillen, moet op het werkblad 'zoetwateronderzoek' worden aangegeven voor welke conclusie gekozen is.
Omcirkel | schoon || matig verontreinigd | of | verontreinigd | in de hypothese op het werkblad 'zoetwateronderzoek'.


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag