zoetwateronderzoek  (onderzoek - projectmatig practicum)| onderbouw h v | bovenbouw m |

groepen en soorten

In de bovenstaande zoetwaterinvertebratenzoekkaart staan groepen waterorganismen afgebeeld. Binnen de groep van de Libellen (Waterjuffers en Glazenmakers) komen een aantal verschillende soorten voor (libellenlarven groeien uit tot Libellen).

verschillende soorten Libellen (Waterjuffers en Glazenmakers)

Het aantal verschillende soorten organismen per groep is belangrijk voor het bepalen van de waterkwaliteit van een sloot of vijver.

Door op de organismen in de interactieve zoetwaterinvertebratenzoekkaart op de vorige pagina te klikken verschijnt een nieuw venster met een determinatiesleutel. Met behulp van deze determinatiesleutel kunnen groepen verder op naam gebracht worden.

waarnemingen en resultaten:

Vul de naam van de groep en de soortnaam* van alle gevangen organismen in op het werkblad 'zoetwateronderzoek'.

* niet alle organismen worden in de determinatiesleutel tot op de soort gedetermineerd. De familie- of geslachtsnaam is in dat geval voldoende.

Vul de gegevens van de gevangen zoetwaterinvertebraten in de onderstaande tabellen in het werkblad 'zoetwateronderzoek' in.

tabel 1

indicatietabel 1 zoetwaterinvertebraten

Door het aantal verschillende soorten organismen in de bovenstaande tabel bij elkaar op te tellen kan met behulp van het onderstaande tabelletje het eerste indicatiegetal bepaald worden. Indicatiegetal 1 is nodig voor het vaststellen van de waterkwaliteit.

indicatiegetal 1

Omcirkel het indicatiegetal 1 in de tabel op het werkblad 'zoetwateronderzoek'.

tabel 2

indicatietabel 2 zoetwaterinvertebraten

Als er in een sloot of vijver bijvoorbeeld twee soorten haftenlarven gevangen zijn, kan indicatiegetal 2 in de tabel op het werkblad 'zoetwateronderzoek' omcirkeld worden. Indicatiegetal 2 is dan 5. Als er voor de rest bijvoorbeeld nog slakken, Kokerjuffers en keverlarven gevangen zijn, blijft het indicatiegetal 2 toch 5. Er wordt in indicatietabel 2 alleen naar de hoogste waarde gezocht!

Omcirkel het indicatiegetal 2 in bovenstaande tabel op het werkblad 'zoetwateronderzoek'.

Door beide indicatiegetallen bij elkaar op te tellen wordt indicatiegetal 3 gevonden:

indicatiegetal 1 + indicatiegetal 2 = indicatiegetal 3

Met behulp van indicatiegetal 3 kan de waterkwaliteit van de sloot of vijver bepaald worden.

tabel 3

indicatietabel 3

Omcirkel het indicatiegetal 3 in bovenstaande tabel op het werkblad 'zoetwateronderzoek'

eindconclusie

Met behulp van het indicatiegetal 3 kan de kwaliteit van het water bepaald worden.

Geef op het werkblad 'zoetwateronderzoek' aan welke conclusie uit het zoetwater-invertebratenonderzoek getrokken kan worden.

Geef op het werkblad 'zoetwateronderzoek' aan of de hypothese die bij de vooronderzoekjes is opgesteld wordt verworpen of wordt aangenomen.


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag