poster milieu-problematiek  (werkstuk - poster)| onderbouw h v | bovenbouw m |

poster milieu-problematiek

Veel mensen weten niet duidelijk aan te geven wat bepaalde milieuproblemen precies inhouden. Begrippen als 'gat in de ozonlaag', 'broeikaseffect' of 'versterktbroeikast effect' worden vaak met elkaar verward. Ook weten veel mensen niet hoe bepaalde milieuproblemen ontstaan en hoe er voor gezorgd kan worden dat deze milieuproblemen niet nog erger worden. En zelfs proberen sommigen bepaalde milieuproblemen, zoals het opwarmen van de aarde, te ontkennen of te doen dat het zo'n vaart niet zal lopen met de bedreiging van het milieu.

droge gebarste aarde

Door het maken van een poster over milieuproblematiek en het ophangen hiervan op een zichtbare plek, worden mensen zich meer bewust van milieuproblemen en is kans dat mensen zich milieubewuster gaan gedragen of dat ze anderen aanspreken op milieu-onvriendelijk gedrag. Op deze wijze kan een eenvoudige poster toch bijdragen aan het behoud van onze aarde.

schema's

Veel milieuproblemen, zoals het versterktbroeikaseffect en bodemverzuring zijn in eenvoudige schema's samen te vatten.

schematische voorstellingen van milieuproblemen

Het is belangrijk dat op een poster niet te veel informatie staat. Achtergrondinformatie kan beter op een losse folder worden bijgevoegd voor mensen die meer willen weten over het onderwerp. De poster moet vooral pakkend en eenvoudig zijn en in een oogopslag te overzien. Op deze wijze is het gemakkelijker om mensen te bereiken met de boodschap op de poster.

milieuproblemen

Hieronder staat een opsomming van enkele belangrijke milieuproblemen
• versterkt broeikaseffect
• gat in de ozonlaag
• verzuring van de bodem
• woestijnvorming
• verdwijnen van het tropisch regenwoud
• stijging van de zeespiegel
• bestrijdingsmiddelen en gifstoffen
• opwarming van de aarde
• uitsterven van diersoorten

Helaas is deze opsomming niet compleet en zijn meer milieuproblemen denkbaar binnen deze opdracht dan alleen de bovenstaande suggesties.

link: milieu.startpagina by: startpagina

link: wikipedia by: wikipedia

poster en folder maken

Gebruik een van de bovenstaande links of verzamel informatie over milieuproblemen in andere naslagwerken. Als er in groepsverband gewerkt wordt (aangeraden), maak dan een taakverdeling waarin de verschillende onderdelen die bij het maken van een poster aan bod komen over de groepsleden worden verdeeld. Stel in dit geval binnen de groep een coördinator aan die het groepsproces in de gaten houdt en zorgt dat personen niet langs elkaar werken en dat de poster en folder binnen de gestelde tijd afkomt. Als de poster in klassenverband gemaakt wordt zorg er dan voor dat er zoveel mogelijk verschillende milieuproblemen aan bod komen. Op die manier heeft het posterproject de meeste impact op het gedrag van mensen.

tips

• Zorg er voor dat de titel van de poster op ruime afstand leesbaar is.
• Zet alleen de hoofdzaken van het milieuprobleem op de poster.
• Geef het milieuprobleem schematisch weer en maak het schema niet te ingewikkeld
• Geef op de poster duidelijk aan dat er ook foldermateriaal aanwezig is
• Zorg dat de poster en het foldermateriaal door veel mensen gezien worden
• Verwerk achtergrondinformatie in een folder
• Geef ook aan hoe milieuproblemen aangepakt kunnen worden
• Maak dus niet alleen een slecht nieuws folder
• Maak de folder met behulp van een tekstverwerkingprogramma zoals 'Word' of 'Pages'
• Zorg ervoor dat de poster gemakkelijk kopieerbaar is.


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2022 Leon Dahmen biodoen Den Haag