stengels, takken en stammen  (theorie - theorie met verwerkingsopdrachten)| onderbouw h v | bovenbouw m |

stamdoorsneden

Hieronder is de doorsnede van een omgezaagde boom afgebeeld.

doorsnede boomstam

De buitenzijde van een boom bestaat uit bast. In de bast van een boom vindt de neerwaartse sapstroom plaats. Met de neerwaartse sapstroom worden water en stoffen die de boom gemaakt heeft naar andere delen van de boom getransporteerd.

In het midden van de boom bevindt zich hout. In hout vindt de opwaartse sapstroom plaats. Met de opwaartse sapstroom worden water en stoffen die door de wortels van de boom uit de grond zijn opgenomen naar andere delen van de boom getransporteerd.

jaarringen

In koude perioden (herfst en winter) groeien bomen niet of nauwelijks. In warmere perioden (voorjaar en zomer) groeien bomen veel. Het hout dat in de zomer is gevormd is donker en vast, terwijl het hout dat in het voorjaar is gevormd lichter en minder vast is. Nummer [1] in de afbeelding hierrboven bevindt zich aan de bastkant van de stam en nummer [6] bevindt zich aan de mergkant van de stam.

3.1
3pntIn de afbeelding hierboven zijn de nummers 1 t/m 6 bij de jaarringen van een boom gezet.
  • Nummers [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] zijn in het voorjaar gevormd.
3.2
1pntVoorjaar en zomerhout
  • Nummers [ 2 en 3 ] [ 1 en 2 ] zijn in hetzelfde jaar gevormd.
onderbroken bast
3.3
2pntHierboven is een stammetje van een boom afgebeeld.
  • [ het hout ] [ de bast ] van het boompje is onder aan de stam van de boom rondom afgepeld.
  • Door deze verwonding wordt de [ neerwaartse ] [ opwaartse ] sapstroom onderbroken.
  • Door het onderbreken van de sapstroom kan geen water met opgeloste stoffen naar de [ stengels ] [ wortels ] getransporteerd worden.

Als er in een bos te veel bomen van dezelfde soort staan, halen boswachters of landschapsbeheerders bij de stam van jonge boompjes van die soort de bast rondom weg. Hierdoor kunnen ook andere soorten bomen zich in het bos vestigen.

In een bos waar veel verschillende soorten bomen staan komen meestal meer verschillende soorten organismen voor. Een bos met veel verschillende soorten organismen is meestal gezonder dan een bos met weinig verschillende soorten organismen.

3.4
1pntWelke bewering over de bovenstaande tekst is juist?
  • Door bij de stam van jonge boompjes de bast rondom weg te halen gaan deze jonge boompjes dood. Hierdoor krijgen andere jonge boompjes de kans om zich in het bos te vestigen.
  • Door bij de stam van jonge boompjes de bast rondom weg te halen kunnen zich volgend voorjaar minder nieuwe zijtakken ontwikkelen. Hierdoor krijgen andere jonge boompjes de kans om zich in het bos te vestigen.
  • Door bij de stam van jonge boompjes de bast rondom weg te halen kunnen zich volgend voorjaar minder nieuwe zijtakken ontwikkelen. Hierdoor krijgen andere jonge boompjes de kans om zich in het bos te vestigen.

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2023 Leon Dahmen biodoen Den Haag