bouw en functie van planten  (theorie - oefentoets)| onderbouw h v | bovenbouw m |

kiemende tuinkerszaadjes

In de onderstaande animatie zijn proefnemingen met kiemende tuinkerszaadjes onder verschillende milieu-omstandigheden te zien.

proef A kieming bij 4°C
  
proef B kieming bij 19°C
  


beschrijving van het experiment met kiemende tuinkerszaadjes


nodig:

twee petrischalen (glazen bakjes), vochtige watten, thermometer, koelkast, twee blanco stickers en een watervaste stift

werkwijze:

Verdeel de vochtige watten over beide petrischaaltjes. Leg op de vochtige watten in elke petrischaal 12 tuinkerszaadjes. Doe de deksels op de petrischalen. Schrijf met een stift `proefneming A` op de ene en `proefneming B` op de andere blanco sticker en plak deze op elk petrischaaltje. Zet het petrischaaltje met proefneming A in de koelkast en het petrischaaltje met proefneming B op de vensterbank. Controleer de temperatuur op beide plekken met een thermometer.

waarneming:

• Bij proefopstelling A zijn na drie dagen 3 tuinkerszaadjes ontkiemd.
• Bij proefopstelling B zijn na drie dagen 10 tuinkerszaadjes ontkiemd.

2.1
1pntWat kan met behulp van deze proefopstellingen onderzocht worden?
  • Hoeveel water bij verschillende temperaturen kan worden verdampt door kiemplantjes van tuinkers
  • Hoeveel water bij verschillende temperaturen kan worden opgenomen door kiemplantjes van tuinkers
  • Hoeveel tuinkerszaadjes ontkiemen bij verschillende temperaturen
2.2
1pntWelke conclusie kan uit deze twee proefnemingen worden getrokken?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag