uitlopende knoppen  (onderzoek - opdrachtgestuurd practicum)| onderbouw h v | bovenbouw m |

verzamelen en verwerken van gegevens

vooronderzoek

Om een beeld te krijgen van de bouw en functie van stengels van planten en okselknoppen en eindknoppen in het bijzonder is in de eerste opdracht van het werkblad 'uitlopende knoppen' geheel gewijd aan de bouw van planten. In het begin van de video 'uitlopende knoppen' wordt ook aandacht besteed aan de bouw van stengels en knoppen.

knoppen in het voorjaar

oriëntatie

Om een geschikte boom, heester of struik te vinden, kunnen vooraf een aantal eisen opgesteld worden waaraan de eindknop moet voldoen. Deze eisen kunnen betrekking hebben op de grote van de eindknop of de plek van de eindknop aan de boom, struik of heester
• stel een aantal eisen op waaraan een eindknop moet voldoen en vul deze in op het werkblad 'uitlopende knoppen'.
• ga op zoek naar eindknoppen in de directe omgeving
• maak op het werkblad 'uitlopende knoppen' een aantal schetsen van bruikbare eindknoppen en onbruikbare eindknoppen en geef aan waarom deze eindknoppen bruikbaar of onbruikbaar zijn

nodig:

Tekenmateriaal en gekleurde touwtjes.

uitlopende eindknop

werkwijze:

• zoek aan de hand van het bovenstaande vooronderzoek en oriëntatie een geschikte boom, heester of struik
• de knoppen van deze plant moeten nog volledig in knop zijn en niet deels uitgelopen
• merk een aantal eindknoppen met een gekleurd touwtje
• maak op het werkblad 'uitlopende knoppen' een natuurgetrouwe tekening, of foto, van de eindknop

gedurende 6 weken gegevens verzamelen:

Als deze opdracht in groepjes uitgevoerd wordt (aanbevolen), maak dan vooraf een taakverdeling en een rooster voor het opmeten en tekenen (of fotograferen) van de knoppen.
• vul de taakverdeling en het rooster in op het werkblad 'uitlopende knoppen'
• noteer de lengtes van de eindknoppen en het aantal bladeren in de tabel op het werkblad 'uitlopende knoppen'
• verwerk de gegevens uit de tabel in de grafiek op het werkblad 'uitlopende knoppen'
• maak elke week een tekening van de eindknop in het werkblad 'uitlopende knoppen' (of voeg een foto bij)

tabel
grafiek

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag