ontstaansgeschiedenis van planten  (onderzoek - opdrachtgestuurd practicum)| onderbouw h v | bovenbouw m h |

onderzoek naar ontstaansgeschiedenis hedendaagse planten

Aan de hand van een aantal onderzoekjes worden Heermoes, Parapluutjesmos, Adelaarsvaren, Boomalg, Spiraalwier, Haarmos, en Fluitenkruid onderzocht op de aanwezigheid van wortels, stengels, sporenvormende orgaantjes, vaatbundels en bladnerven.

Aan de hand van dit onderzoek kunnen de bovenstaande planten op grond van hun bouw worden gerangschikt op ontstaansvolgorde. De planten met de meest eenvoudige bouw zijn in de evolutie eerder ontstaan dan planten met een ingewikkelde bouw.

vooronderzoek:

Planten uit verschillende afdelingen kunnen aan de hand van kenmerken van elkaar onderscheiden worden.

kenmerken

onderzoeksvraag:

In welke volgorde zijn de voorouders van de onderstaande planten ontstaan gedurende de evolutie?
• Heermoes
• Parapluutjesmos
• Adelaarsvaren
• Boomalg
• Spiraalwier
• Haarmos
• Fluitenkruid

hypothese:

Omdat planten tijdens de evolutie een steeds ingewikkelder bouw krijgen, kan aan de hand van een onderzoek naar de bouw van planten de ontstaansvolgorde van de voorouders van deze planten tijdens de evolutie worden bepaald.

nodig:

Microscoop, stereoloep (binoculair), loep, voorwerpglaasjes en dekglaasjes, horlogeglas, penseeltje, waterflesje, pincet en/of schaartje, scheermesje, prepareernaald en het werkblad 'ontstaansgeschiedenis van planten'

Heermoes, Parapluutjesmos, Adelaarsvaren, Boomalg, Spiraalwier, Haarmos, Fluitenkruid (planten uit de groepen paardenstaarten, levermossen, varens, eencellige wieren (algen), meercellige wieren, bladmossen, en zaadplanten)

Als de bovenstaande planten niet voorradig zijn kunnen ook andere soorten uit dezelfde afdelingen uit het plantenrijk gebruikt worden.

werkwijze:

Op de volgende pagina staat een practicumhandleiding afgebeeld voor het onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van planten. Voer voor elk van de planten dit onderzoek uit (tenzij anders vermeld in het werkblad 'ontstaansgeschiedenis planten'). Volg voor de werkwijze bij dit onderzoek de aanwijzingen op het werkblad 'ontstaansgeschiedenis planten'.

resultaten:

Verwerk de resultaten in de tabellen op het werkblad 'ontstaansgeschiedenis planten'.

conclusie:

Leid uit de resultaten af wat de ontstaansvolgorde van de gegeven planten is. Vul de conclusie in op het werkblad 'ontstaansgeschiedenis planten'.


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2022 Leon Dahmen biodoen Den Haag