planten in het vijfrijkensysteem  (theorie - verdieping)| onderbouw h v | bovenbouw h v |

kenmerken van planten

kenmerken

rijk van de planten

Lidrus
1.1
1pntHiernaast is een Lidrus afgebeeld. Een Lidrus heeft wel wortels, stengels en bladeren maar geen bloemen.

Tot welke afdeling van het plantenrijk behoort de Lidrus?
  • sporenplant
  • algen / wieren
  • zaadplant
1.2
3pntPlanten worden onderverdeeld in hogere en lagere planten. Lagere planten vermenigvuldigen zich met sporen of door deling. Hogere planten planten zich voort met behulp van zaden.
  • Wieren en algen behoren tot de [ lagere ] [ hogere ] planten.
  • Zaadplanten behoren tot de [ hogere ] [ lagere ] planten.
  • Sporenplanten behoren tot de [ hogere ] [ lagere ] planten.
1.3
1pntWelk van de onderstaande organismen behoort tot de lagere planten?

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2018 Leon Dahmen biodoen Den Haag