planten in het vijfrijkensysteem  (theorie - verdieping)| onderbouw h v | bovenbouw h v |

bedektzadigen en naaktzadigen

De afdeling van de zaadplanten wordt onderverdeeld in bedektzadige planten en naaktzadige planten. Bij bedektzadigen bevinden de zaden zich in vruchten, in tegenstelling tot naaktzadigen.

2.1
1pntWelke van de onderstaande organismen behoort tot de bedektzadigen?
2.2
1pntWelke van de onderstaande organismen (Reuzenvaren, bladmos en Taxus) behoort tot de naaktzadigen?

korstmossen

Op bomen, muren en stoeptegels zijn vaak korstmossen te vinden. In korstmossen komen zowel plantaardige cellen voor als schimmeldraden.

korstmos


Naast de afbeelding van een korstmos hierboven is een schematische microscopische afbeelding van een korstmos te zien. Met nummer 1 zijn de schimmeldraden aangegeven en met nummer 2 worden de plantaardige cellen bedoeld.

2.3
1pntTot welke afdeling van het plantenrijk behoren de plantaardige cellen in een korstmos?
  • wieren en algen
  • zaadplanten
  • sporenplanten

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2020 Leon Dahmen biodoen Den Haag