fotosynthese en verdamping  (theorie - theorie met verwerkingsopdrachten)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

fotosynthese

Fotosynthese is een ingewikkeld proces waarbij in groene delen van planten glucose en zuurstof wordt gevormd. Glucose is een stof die energie levert voor de plant. Planten kunnen van glucose stoffen ook andere stoffen maken. Glucose lijkt veel op onze suiker.

groene delen van planten produceren suiker (glucose)

Omdat planten glucose kunnen produceren worden planten producenten genoemd. Organismen die planten (of andere organismen) eten worden op hun beurt consumenten genoemd.

producenten en consumenten

Naast glucose produceren planten ook zuurstof. Planten produceren tijdens de fotosynthese veel meer zuurstof dan ze zelf verbruiken. Zonder fotosynthese zou de hoeveelheid zuurstof op aarde niet worden aangevuld. Alle organismen verbruiken zuurstof. Daarnaast worden bij brand, in het verkeer, verwarming en allerlei industriële processen door de mens veel zuurstof verbruikt. Zonder fotosynthese zou de hoeveelheid zuurstof op aarde langzaam opraken.

groene delen van planten produceren zuurstof

Planten verbruiken water voor fotosynthese. Water wordt door planten opgenomen door de wortelharen van de wortels en via de vaatbundels in de stengel en bladnerven in de bladschijf naar de groene delen van planten, waar fotosynthese plaatsvindt, gevoerd.

groene delen van planten verbruiken water

Naast water verbruiken groene delen van planten ook koolstofdioxide. Koolstofdioxide is de stof die vrijkomt als bijvoorbeeld een fles frisdrank wordt opengemaakt. Koolstofdioxide wordt echter ook geproduceerd bij verbrandingsprocessen. Door onder andere verkeer, industrie en verwarming wordt door mensen te veel koolstofdioxide geproduceerd. Door de grote hoeveelheden koolstofdioxide die door de mens geproduceerd wordt de klimaatsveranderingen op aarde steeds groter. Groene delen van planten kunnen het overschot aan koolstofdioxide in de lucht verminderen.

groene delen van planten verbruiken koolstofdioxide

zonlicht

De energie uit zonlicht wordt met behulp van fotosynthese vastgelegd in glucose. Planten gebruiken de energie uit zonlicht voor de productie van glucose. Groene delen van planten zijn te vergelijken met zonnecollectoren. Alleen produceren zonnecollectoren energie en produceren groene delen van planten glucose. Glucose is echter een energierijke stof. Daarnaast zijn groene delen van planten veel efficiënter dan zonnecollectoren.

zonne-energie
1.1
1pntWelke planten zullen doorgaans de grootste bladeren hebben?
  • planten die op zonnige plekken groeien
  • planten die op droge plekken groeien
  • planten die op vochtige plekken groeien
  • planten die op schaduwrijke plaatsen groeien
1.2
1pntWelke planten zullen doorgaans de meest vertakte wortelstelsels hebben?
  • planten die op vochtige plekken groeien
  • planten die op droge plekken groeien
  • planten die op zonnige plekken groeien
  • planten die op schaduwrijke plekken groeien

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2022 Leon Dahmen biodoen Den Haag