algen en wieren, sporenplanten en zaadplanten  (theorie - verdieping)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

zaadplanten

Zaadplanten bezitten wortels, stengels, vaatbundels en bladeren. Bij zaadplanten vindt voortplanting plaats met behulp van zaden. Zaden ontwikkelen zich uit bloemen. Zaadplanten kunnen worden onderverdeeld in naaktzadigen en bedektzadigen.

bloemen bij zaadplanten

naaktzadigen

Bij naaktzadigen ontwikkelen de zaden zich tussen de schubben van kegels. De bladeren van naaktzadigen zijn meestal naald- of schubvormig.

kegels bij naaktzadigen

bedektzadigen

Bij bedektzadigen ontwikkelen de zaden zich in vruchten. De bladeren van bedektzadigen hebben meestal een bladschijf.

bloemen en vruchten bij bedektzadigen

sporenplanten en zaadplanten

3.1
1pntIn welke van de onderstaande afbeeldingen hebben de planten geen vaatbundels?
3.2
1pntIn welke van de onderstaande afbeeldingen ontwikkelen zaden zich niet in vruchten?
Vogelwikke
3.3
1pntVogelwikke behoort tot de bedektzadige zaadplanten. Op welke manier is uit de bovenstaande afbeelding af te leiden dat Vogelwikke behoort tot de bedektzadigen?
  • de bladeren van bedektzadigen hebben doorgaans een bladschijf
  • bij bedektzadigen ontwikkelen de zaden zich in vruchten
Lariks
3.4
1pntLariks behoort tot de naaktzadige zaadplanten. Op welke manier is uit de bovenstaande afbeelding af te leiden dat Lariks behoort tot de naaktzadigen?
  • bij naaktzadigen ontwikkelen de zaden zich tussen de schubben van kegels
  • bij naaktzadigen zijn de bladeren doorgaans naald- of schubvormig
bladmos
3.5
1pntHierboven is bladmos afgebeeld. Op welke manier is uit de afbeelding af te leiden dat het om bladmos en niet om een andere sporenplant gaat?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag