lichtkleur en fotosynthese  (onderzoek - opdrachtgestuurd practicum)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

kieming en zonlicht

kiemplantje van een beuk

Als de temperatuur hoog genoeg is en voldoende water aanwezig is ontkiemen zaden. Uit het zaad groeit een kiemplantje. Het eerste paar bladeren van een kiemplantje wijkt qua bladvorm meestal af van de vorm die de volwassen planten hebben.

Zaden hebben geen zonlicht nodig om te ontkiemen.

kiem

In de bovenstaande afbeelding is een opengeklapte boon afgebeeld. Zaden van bonenplanten bestaan uit twee zaadlobben. Tussen de zaadlobben bevindt zich de kiem. In de kiem zijn al duidelijk twee blaadjes en een worteltje te zien.

zonlicht

Zonlicht bestaat uit verschillende kleuren licht. Alle kleuren samen vormen wit licht.

kleuren licht in zonlicht

Voorwerpen met bijvoorbeeld een rode kleur, hebben deze kleur omdat rood licht wordt teruggekaatst en alle andere kleuren worden opgenomen.

terugkaatsing van rood en groen licht

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag